ReadyPlanet.com
dot
TVS แบบรายเดือน ชุดเช่า
dot
dot
จานดาวเทียมดูฟรี ไม่มีรายเดือน ดูฟรีตลอดชีพ
dot
super family pack article

อัพเดท : 24 มกราคม 2564

 

 เบอร์ติดต่อ

line id 

super family hd


Super Family HD Package

Super Family HD Package ราคา 899 บาท

 

ติดแล้วดูได้ทั้งครอบครัว รวมแพ็กสปอร์ตและสมาร์ท พร้อมความบันเทิงระดับอินเตอร์รับชมสูงสุด 122 ช่องรายการ

 

  • ค่าติดตั้งจุดละ 1,000 บาท จุดเสริม 500 บาท/จุด
  • ฟรีค่าประกันอุปกรณ์ (ปกติ 2,000 บาท)
  • ฟรี รับชมทรูวิชั่นส์ ผ่านแอป ทรูไอดี ทีวี ถึง 31 มกราคม 2564
  • รับสิทธิ์ ชมฟรี เอชดี แพ็กเกจ 41 ช่องรวมรับชม 122 ช่อง ในระบบดิจิตอลเคเบิ้ลใยแก้ว
  • รับสิทธิ์ ชมฟรี เอชดี แพ็กเกจ 33 ช่องรวมรับชม 111 ช่อง ในระบบดิจิตอลจานดาวเทียม

สมัครสมาชิกทรูวิชั่นส์ ซูเปอร์ แฟมิลี่ เอชดี แพ็กเกจ
(อุปกรณ์ชุดเช่า ทั้งระบบดิจิตอลจานดาวเทียม และเคเบิ้ลใยแก้ว)
ติดแล้วดูได้ทั้งครอบครัวรับชมสูงสุด 122 ช่องรายการ

 

  truevisions

truevisions

truevisions

 

แพ็กเกจอื่นๆ
1. Platinum HD Package
2. Gold HD Package
3. Smart Family HD Package
4. Sports Family HD Package
5. Happy Family HD Package

 

 ติดต่อบริการหลังการขาย

  

แพ็กเกจอื่นๆ
1. Platinum HD Package
2. Gold HD Package
3. Smart Family HD Package
4. Sports Family HD Package
5. Happy Family HD Package

 

ช่องรายการ Super Family Package + Digital TV 

truevisions

 

mpeg 4-1 tuner

  

ติดต่อบริการหลังการขาย

 

 

 

เอกสารประกอบการติดตั้ง ทรูวิชั่นส์ ชุดเช่า ทรูไลฟ์ ฟรีวิว สำหรับทุกจังหวัด 77 จังหวัด
บุคคลทั่วไป

1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง 1 ชุด
2. สำเนาทะเบียนบ้านตามที่อยู่ติดตั้ง พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง 1 ชุด หรือ
3. สำเนาสัญญาเช่า / สัญญาซื้อ-ขาย / สัญญาจะซื้อจะขาย ระบุที่อยู่สถานที่ติดตั้ง พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง 1 ชุด หรือ
4. ต้นฉบับ ใบเสร็จรับเงิน / ใบแจ้งหนี้ ค่าน้ำ หรือค่าไฟฟ้า ระบุสถานที่ติดตั้ง 1 ชุด หรือ
5. ต้นฉบับ ใบเสร็จรับเงิน / ใบแจ้งหนี้ บัตรเครดิต ระบุชื่อผู้สมัคร และที่อยู่สถานที่ติดตั้ง 1 ชุด


นิติบุคคล
1. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของกรรมการผู้มีอำนาจ -
    ตามที่ระบุไว้ในหนังสือรับรองฯ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง และตราประทับบริษัทฯ อย่างละ 1 ชุด
2. สำเนาทะเบียนบ้านตามที่อยู่ติดตั้ง พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง 1 ชุด หรือ
3. สำเนาสัญญาเช่า / สัญญาซื้อ-ขาย / สัญญาจะซื้อจะขาย ระบุที่อยู่สถานที่ติดตั้ง พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง 1 ชุด หรือ
4. ต้นฉบับ ใบเสร็จรับเงิน / ใบแจ้งหนี้ ค่าน้ำ หรือค่าไฟฟ้า ระบุสถานที่ติดตั้ง 1 ชุด หรือ
5. ต้นฉบับ ใบเสร็จรับเงิน / ใบแจ้งหนี้ บัตรเครดิต ระบุชื่อผู้สมัคร และที่อยู่สถานที่ติดตั้ง 1 ชุด


หน่วยงานราชการ, สถานทูต, สถาบันการศึกษา
1. ต้นฉบับหนังสือจัดซื้อจัดจ้าง หรือ หนังสือแจ้งให้ทำการติดตั้ง 1 ชุด
2. สำเนาทะเบียนบ้านตามที่อยู่ติดตั้ง พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง 1 ชุด หรือ
3. สำเนาสัญญาเช่า / สัญญาซื้อ-ขาย / สัญญาจะซื้อจะขาย ระบุที่อยู่สถานที่ติดตั้ง พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง 1 ชุด หรือ
4. ต้นฉบับ ใบเสร็จรับเงิน / ใบแจ้งหนี้ ค่าน้ำ หรือค่าไฟฟ้า ระบุสถานที่ติดตั้ง 1 ชุด

วิธีชำระค่าบริการ
ชำระค่าบริการผ่านธนาคารได้ดังนี้
1. ธนาคารกรุงเทพ
2. ธนาคารไทยพาณิชย์
3. ธนาคารกสิกรไทย
4. ธนาคารทหารไทย
5. ธนาคารยูโอบี
6. ธนาคารธนชาต
7. ธนาคารกรุงไทย
8. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
9. เคาน์เตอร์เซอร์วิส
10. เคาน์เตอร์ทรูช้อป, ทรูมูฟช้อป, ทรูพาร์ทเนอร์
11. ชำระผ่านอินเตอร์เน็ต ผ่าน Internet Bankking
12. ชำระผ่านอินเตอร์เน็ตผ่าน trueiservice

 

ชำระเป็นแบบรายเดือน
ชำระเป็นแบบราย 6 เดือน ลด 4% (ทำเรื่องได้ที่ทรูช้อป, ทรูมูฟช้อป ทั่วประเทศ)
ชำระเป็นรายปี ดูฟรี 1 เดือนในเดือนที่ 13 (ทำเรื่องได้ที่ทรูช้อป, ทรูมูฟช้อป ทั่วประเทศ)

 

แพ็กเกจอื่นๆ
1. Platinum HD Package
2. Gold HD Package
3. Smart Family HD Package
4. Sports Family HD Package
5. Happy Family HD Package

 

เบอร์ติดต่อ

truevisions

 

top

 

truevisions hd

 

กรุณากรอกข้อมูลเพื่อสมัครติดตั้ง ทางทีมงานติดต่อกลับอีกครั้ง
กรุณากรอกให้ละเอียด และถูกต้องด้วยครับ เพื่อความรวดเร็ว


ชื่อ-นามสกุล ผู้ติดตั้ง :  *
หมายเลขบัตรประชาชน 13 หลัก :  *
วัน เดือน ปี ที่เกิด :  *
เบอร์มือถือ :  *
เบอร์โทรศัพท์เพิ่มเติม :
สถานที่ติดตั้ง ตามทะเบียนบ้าน :  *
แพ็กเกจ Super Family ต้องการกี่จุด : Super Family Pack 1 จุด
Super Family Pack 2 จุด
Super Family Pack 3 จุด
Super Family Pack 4 จุด
ต้องการติดตั้งวันที่ :  *
รายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี) :truevisions Package ที่ขายดีที่สุดในปัจจุบัน

พรีเมียร์ลีกอังกฤษ article
Platinum-Package article
Gold Package Package article
Sports Family HD article
Smart Family HD article
HAPPY Family HD article
Privacy-Policy article
ช่องรายการ Super Sports Pack article