ReadyPlanet.com


เงื่อนไขของแพ็กเกจทรู สมาร์ท ชอยส์ ใหม่


อัพเดท : 19-11-2559

เงื่อนไขของแพ็กเกจทรู สมาร์ท ชอยส์

• ลูกค้าจะต้องจดทะเบียนในนามบุคคลธรรมดา และนิติบุคคล เพื่อเปิดใช้บริการอินเทอร์เน็ตทรูซูเปอร์สปีด ไฟเบอร์, บริการรับชมทรูวิชั่นส์ระบบเคเบิลใยแก้ว หรือระบบจานดาวเทียม ตามเงื่อนไขของแพ็กเกจ และบริการทรูมูฟเอชแบบรายเดือน ที่จดทะเบียนภายใต้ชื่อและหมายเลขบัตรประชาชนเดียวกัน สถานที่ติดตั้ง และที่อยู่ในการจัดส่งบิลทุกบริการต้องเป็นสถานที่เดียวกัน และมีรอบบิลเดียวกัน • สิทธิพิเศษฟรี: บริการอินเทอร์เน็ต: 

ค่าแรกเข้า 2,000 บาท ค่าติดตั้ง 2,600 บาท ค่าติดตั้งเลขหมายค่าโทรศัพท์บ้านทรู 3,350 บาท และสิทธิ์ยืม WiFi router มูลค่าสูงสุด 3,900 บาท, บริการทรูวิชั่นส์: ค่าติดตั้งทุกจุด (ปกติ 2,500 บาท/จุด) ค่าประกันอุปกรณ์จุดหลัก (ปกติ 2,000 บาท/จุด) ชมทรูวิชั่นส์ ผ่านทรูวิชั่นส์ เอนิแวร์ แอพพลิเคชั่น ถึง 31 ธ.ค. 59 (ปกติ 299บาท/เดือน) บริการทรูวิชั่นส์ เอชดี พีวีอาร์ (ปกติ 390 บาท/เดือน) สำหรับแพลทินัม เอชดี และโกลด์ เอชดีแพ็กเกจ

• สิทธิโทรฟรีเบอร์บ้านและเบอร์มือถือเฉพาะในแพ็กเกจตลอด 24 ชั่วโมง และสิทธิรับส่วนลด 30% ของค่าบริการเหมาจ่ายขั้นต่ำรายเดือนของทรูมูฟ เอชแบบรายเดือน เลขหมายที่ 2 เป็นต้นไป (สูงสุด 5 เลขหมาย) สำหรับลูกค้าที่มีที่อยู่ในการจัดส่งบิลเป็นที่เดียวกันและสามารถจดทะเบียนต่างหมายเลขบัตรประชาชนได้ • หากลูกค้า ยกเลิก/เปลี่ยนแปลงก่อนครบอายุสัญญา 12 เดือน บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าแรกเข้าและค่าติดตั้ง

อินเทอร์เน็ตจำนวน 4,600 บาท(ไม่รวม VAT) และ ค่าติดตั้งทรูวิชั่นส์จำนวน 2,500 บาท/จุด (รวม VAT) และต้องคืน WiFi router และ โทรศัพท์บ้านไร้สาย(ถ้ามี) หากชำรุด สูญหาย หรือไม่ส่งคืน กรณี FTTB WiFi Router ชำระเป็นเงิน 1,500 บาท (ไม่รวม VAT) กรณี FCI WiFi Router ชำระเป็นเงิน 3,200 บาท (ไม่รวม VAT) กรณี FTTH WiFi Router ชำระเป็นเงิน 3,900 บาท (ไม่รวม VAT) และค่าโทรศัพท์บ้านไร้สายจำนวนเงิน 999 บาท (รวม VAT) • หากลูกค้าเลือกซื้อเพิ่มค่าโทรศัพท์บ้าน 100 บาท/เดือน จะได้รับฟรีเครื่องโทรศัพท์บ้านไร้สาย 1 เครื่อง/1ท่านเท่านั้น พร้อมค่าโทรเบอร์บ้านและเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ 150 นาที/เดือน, ลูกค้าจะได้รับเครื่องโทรศัพท์บ้านไร้สาย หลังจากอินเทอร์เน็ตติดตั้งแล้ว ภายใน 30 วัน • สิทธิค่าโทรที่ได้รับในแพ็กเกจสำหรับบริการโทรศัพท์บ้านทรูผ่านสายเคเบิล/มือถือทรูมูฟเอช ไม่รวมถึงค่าโทรทางไกลระหว่างประเทศ และการโทรเลขหมายพิเศษและบริการข้อมูลต่างๆทุกประเภท • อัตราค่าบริการส่วนเกิน: มือถือทรูมูฟเอช:ค่าโทร 1.5บาท/นาที, SMS 3 บาท/ข้อความ, MMS 5บาท/ครั้ง, WiFi 1บาท/นาที โทรศัพท์บ้านทรู: โทรเบอร์โทรศัพท์พื้นฐานเครือข่ายเดียวกันทั่วไทย และเบอร์โทรศัพท์พื้นฐานเครือข่ายอื่นในจังหวัดเดียวกัน คิดอัตรา 3 บาทต่อครั้ง, โทรเบอร์โทรศัพท์พื้นฐานต่างจังหวัด และโทรออกไปยังเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ทุกเครือข่ายคิดอัตรา 1 บาท ต่อนาที คิดเป็นนาที • สิทธิ์ใช้ 4G ได้ที่ความเร็วสูงสุด 100 Mbps. และ 3G ได้ที่ความเร็วสูงสุด 42 Mbps. ตามปริมาณที่กำหนด (หลังจากนั้น จะใช้งานได้ต่อเนื่องที่ความเร็วสูงสุด 128 kbps. สำหรับแพ็กเกจทรู สมาร์ท ชอยส์ 4 บริการ 799, 999 และ 1,299 และ 384 kbps. สำหรับแพ็กเกจทรู สมาร์ท ชอยส์ 4 บริการ 2,599 และ 2,999) ทั้งนี้ขึ้นอยุ่กับพื้นที่ให้บริการ และอุปกรณ์ที่รองรับ สามารถตรวจสอบพื้นที่ 4G|3G และ WiFi by Truemove H ได้ที่ www.truemove-h.com/4G และ www.truemove-h.com/wifi • ราคาแพ็กเกจ, ค่าแรกเข้า, ค่าติดตั้ง และค่าอุปกรณ์ยังไม่รวม VAT • จำนวนช่องและรายการทรูวิชั่นส์ขึ้นอยู่กับแพ็กเกจที่สมัครอาจมีการเปลี่ยนแปลง โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.truevisionsgroup.com • สิทธิพิเศษใดๆ ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือของอื่นใดได้ • เงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ บ. ทรู อินเทอร์เน็ต จำกัด และ/หรือ บริษัท ทรู ยูนิเวอร์แซล คอนเวอร์เจ้นซ์ จำกัด และ/หรือ บริษัท เรียล มูฟ จำกัด และ/หรือ บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด และ/หรือ บริษัท ทรู วิชั่นส์ กรุ๊ป จำกัด และบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงสิทธิพิเศษ

โปรดตรวจสอบเงื่อนไขเพิ่มเติมก่อนสมัครทรู สมาร์ท ชอยส์ ที่ www.truesmartchoice.com

 

คำขอ / สัญญาใช้บริการ และ/หรือ ซื้อสินค้าของบริษัทในกลุ่มทรู

 

  1. เงื่อนไขทั่วไปสำหรับบริการ TrueOnline-Internet Package (XDSL, Fiber Cable Internet, FTTH) สำหรับ Home Package

            1.1 สัญญานี้ทำขึ้นระหว่างผู้ใช้บริการ กับ บริษัท ทรู อินเทอร์เน็ต จำกัด และ/หรือ บริษัท ทรู ยูนิเวอร์แซล คอนเวอร์เจ้นซ์ จำกัด (รวมเรียกว่า บริษัทฯ) เพื่อสมัครใช้บริการ TrueOnline-Internet Package (XDSL, Fiber Cable Internet, FTTH) จากบริษัทฯ (ต่อไปเรียกว่า บริการฯ)

            1.2 ผู้ใช้บริการสมัครใจใช้บริการฯ ตามสัญญานี้เป็นเวลาต่อเนื่องกันไม่น้อยกว่า 12 เดือน หรือ 18 เดือน หรือ 24 เดือน หรือตามที่แต่ละโปรโมชั่นกำหนด

                  1.2.1 กรณีลูกค้าสมัครใช้บริการ TrueOnline-Internet ในพื้นที่ XDSL ยกเลิกก่อนกำหนด ผู้ใช้บริการยินดีชำระค่าธรรมเนียมแรกเข้า คืนให้แก่บริษัทฯ เป็นจำนวนเงิน 2,000 บาท(ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) พร้อมคืนอุปกรณ์ตามเงื่อนไขในหนังสือรับสิทธิฯ รวมถึงชำระค่าติดตั้งโทรศัพท์บ้าน เป็นจำนวนเงิน 3,584.50 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (กรณีได้รับสิทธิยกเว้นการเรียกเก็บค่าติดตั้งโทรศัพท์บ้าน) และ ชำระค่าติดตั้งอุปกรณ์และค่าเดินสายให้แก่บริษัทฯ เป็นจำนวนเงิน 2,600 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

                  1.2.2 กรณีลูกค้าสมัครใช้บริการ TrueOnline-Internet ในพื้นที่ Fiber Cable Internet (FCI) ยกเลิกก่อนกำหนด ผู้ใช้บริการยินดีชำระค่าธรรมเนียมแรกเข้า คืนให้แก่บริษัทฯ เป็นจำนวนเงิน 2,000 บาทรวมถึงค่าติดตั้งอุปกรณ์ และค่าเดินสายให้แก่บริษัทฯ เป็นจำนวนเงิน 2,600 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) พร้อมคืนอุปกรณ์ตามเงื่อนไขกำหนด

                  1.2.3 กรณีลูกค้าสมัครใช้บริการ TrueOnline-Internet ในพื้นที่ FTTH ยกเลิกก่อนกำหนด ผู้ใช้บริการยินดีชำระค่าธรรมเนียมแรกเข้า คืนให้แก่บริษัทฯ เป็นจำนวนเงิน 2,000 บาทรวมถึงค่าติดตั้งอุปกรณ์ และค่าเดินสายให้แก่บริษัทฯ เป็นจำนวนเงิน 2,600 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) พร้อมคืนอุปกรณ์ตามเงื่อนไขกำหนด

            1.3 ผู้ใช้บริการจะไม่นำบริการฯที่ได้รับจากบริษัทฯ ไปให้บุคคลอื่นใดใช้ หรือให้บริการต่อ หรือไปดำเนินการ อย่างอื่นอย่างใดที่อาจก่อให้เกิดภัยต่อสังคม และความมั่นคง หรือความสงบเรียบร้อยของประเทศ หรือ  ขัดต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชน ขัดต่อกฎหมาย หรือระเบียบข้อบังคับของราชการ หรือก่อให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลใด

            1.4 ผู้ใช้บริการจะต้องไม่กระทำการใดๆที่เป็นเหตุทำให้ผู้อื่นเกิดความเสียหาย และ/หรือจะต้องไม่กระทำการใดๆอันเป็นความผิดต่อพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 และ/ หรือกฎหมายอื่นใดที่กำหนดความผิดเกี่ยวกับการใช้งานคอมพิวเตอร์ และการใช้งานเครือข่าย อินเทอร์เน็ต หากผู้ใช้บริการฝ่าฝืนเงื่อนไขตามข้อ 1.4 นี้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการระงับ หรือยกเลิกการให้บริการตามสัญญานี้โดยทันที และผู้ใช้บริการจะต้องรับผิดในความเสียหายที่เกิดขึ้นจากกรณีดังกล่าวแต่เพียงฝ่ายเดียว

            1.5 ในระหว่างการให้บริการฯ บริษัทฯ มีความจำเป็นต้องตัดการให้บริการอินเทอร์เน็ตชั่วคราว Disconnect ทุกๆ 24 ชั่วโมง สำหรับบริการ TrueOnline-Internet เพื่อตรวจสอบ และบันทึก ปริมาณการใช้งาน

            1.6 ผู้ใช้บริการจะต้องไม่ส่ง E-Mail ขยะ หรือสิ่งที่เป็นอันตรายต่อเครื่องคอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์อื่นใด หรือ การใช้งานโครงข่าย เช่น  Junk Mail, Spam Mail, Virus Computer หรือ Worm เป็นต้น

            1.7 กรณีใช้บริการเสริม หรือบริการในลักษณะที่เป็นการซื้อเพิ่มเติมนอกเหนือจากแพ็คเกจหลัก จะสิ้นสุดทันที เมื่อมีการเปลี่ยนแพ็คเกจ เปลี่ยนความเร็ว หรือยกเลิกการใช้บริการ

            1.8 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการให้บริการฯตามสัญญานี้ หากปรากฏว่าผู้ใช้บริการนำบริการฯไปใช้งานแบบต่อพ่วง หรือผู้ใช้บริการนำบริการฯไปใช้จนมีค่าเฉลี่ยการรับ-ส่งข้อมูลเกินปริมาณที่กำหนด

            1.9 ในกรณีที่มีการใช้งานผิดประเภท และ/หรือมีการต่อพวงเกินกว่า 1 เครื่อง ผู้ใช้บริการทราบดี และยอมรับว่ากรณีดังกล่าว ส่งผลทำให้ความเร็วในการให้บริการฯตามสัญญาบริการนี้ลดลงมาก และผู้ใช้บริการยินยอมให้บริษัทฯเรียกเก็บค่าบริการฯ ตามจำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เกิน และตามระยะเวลาที่นำไปใช้งานต่อ โดยบริษัทฯขอสงวนสิทธิในการระงับการให้บริการ

            1.10 กรณีผู้สมัครเป็นบุคคลต่างชาติ การสมัครบริการ TrueOnline-Internet Package สามารถปฏิบัติได้ดังนี้

                   1.10.1 ผู้สมัครจะต้องมีใบอนุญาตทำงาน (Work Permit) ที่มีอายุเหลือไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือสัญญาเช่าที่พักอาศัยที่มีชื่อผู้ใช้บริการเป็นผู้เช่า และมีอายุเหลือในสัญญาเช่า ไม่น้อยกว่า 1 ปี เพื่อใช้เป็นเอกสารประกอบการสมัครใช้บริการฯ

                   1.10.2 กรณีผู้สมัครเป็นบุคคลต่างชาติที่ไม่มีใบอนุญาตทำงาน ต้องสมัครแบบชำระค่า ใช้บริการล่วงหน้าขั้นต่ำ 6 เดือน นับจากวันสมัคร

            1.11 ลูกค้าสามารถเปลี่ยนบริการ TrueOnline-Internet ได้เมื่อมีอายุสัญญามากกว่า หรือเท่ากับ 6 เดือน และอายุสัญญาจะถูกนับใหม่ตามประเภทโปรโมชั่นที่ลูกค้าสมัคร

            1.12 ผู้ใช้บริการตกลงใช้บริการจาก ทรู อินเทอร์เน็ต และเมื่อ ทรู ยูนิเวอร์แซล เปิดให้บริการในพื้นที่ของ  ผู้ใช้บริการแล้ว ผู้ใช้บริการตกลงมอบอำนาจให้บริษัทยกเลิกการใช้บริการกับ ทรู อินเทอร์เน็ต และผู้ใช้บริการตกลงใช้บริการของ ทรู ยูนิเวอร์แซล ซึ่งจะเป็นเทคโนโลยี xDSL FTTB FCI และ/หรือ FTTH อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือ เทคโนโลยีอื่นใดตามแต่พื้นที่ให้บริการ ทั้งนี้ นับแต่วันที่ ทรู ยูนิเวอร์แซล เริ่มให้บริการเป็นต้นไป โดยให้คำขอ/สัญญาใช้บริการนี้มีผลบังคับใช้ต่อไป อนึ่ง หลังการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ในการชำระค่าบริการผู้ใช้บริการตกลงให้บริษัทหักชำระค่าบริการที่ค้างชำระ (หากมี) ให้กับ ทรู อินเทอร์เน็ต ก่อน หากมีเหลือจึงให้นำไปชำระค่าบริการของ ทรู ยูนิเวอร์แซล ต่อไป  

 

  1. อัตราค่าบริการ ค่าติดตั้ง และค่าใช้จ่ายสำหรับการใช้บริการ

            2.1 ในการใช้บริการฯตามสัญญานี้ ผู้ใช้บริการตกลงจะชำระค่าบริการฯให้แก่บริษัทฯ ตามอัตราที่กำหนดตาม Packageที่สมัคร โดยบริษัทฯจะเรียกเก็บค่าบริการจากผู้ใช้บริการเป็นรายเดือน หากรอบบิลแรกที่เริ่มใช้บริการฯไม่ตรงกับวันที่ 1 ของเดือน บริษัทฯจะเรียกเก็บค่าบริการตามสัดส่วนระยะเวลาการใช้บริการจริง ทั้งนี้ บริษัทฯจะเริ่มคิดค่าบริการดังกล่าว นับแต่วันที่ผู้ใช้บริการประสงค์จะใช้บริการฯเป็นครั้งแรก และในวันดังกล่าว ผู้ใช้บริการสามารถใช้บริการฯได้จริง และในรอบบิลต่อๆไปจนวันสิ้นสุดการใช้บริการ

            2.2 ยอดค่าบริการฯ และ/หรือค่าธรรมเนียมอื่นๆ (ถ้ามี) ที่บริษัทฯได้บันทึกไว้ ให้ถือเป็นข้อมูลที่ถูกต้องและใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณการเรียกเก็บจากผู้ใช้บริการต่อไป ทั้งนี้ ไม่ตัดสิทธิของผู้ใช้บริการที่มีอยู่ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการขอข้อมูลเกี่ยวกับการใช้บริการฯ และ/หรือในการร้องเรียนความไม่ถูกต้องของยอดค่าบริการที่บริษัทฯเรียกเก็บจากผู้ใช้บริการ ต่อหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง

            2.3 ผู้ใช้บริการต้องชำระค่าบริการฯ และค่าธรรมเนียมอื่นๆ (ถ้ามี) ภายในกำหนดเวลาที่ระบุในใบเรียกเก็บเงินหากผู้ใช้บริการผิดนัดชำระค่าบริการฯงวดหนึ่งงวดใด ผู้ใช้บริการยินยอมชำระค่าบริการฯพร้อมดอกเบี้ยในอัตราที่ไม่สูงกว่าที่กฎหมายกำหนด และบริษัทฯสงวนสิทธิในการระงับการให้บริการฯ และ/หรือยกเลิกการให้บริการฯได้ตามกฎหมาย

            2.4 ในกรณีที่ผู้ใช้บริการเลือกชำระค่าบริการฯกับตัวแทนรับชำระค่าบริการฯ เช่น เคาน์เตอร์เซอร์วิส เป็นต้นผู้ใช้บริการจะต้องชำระค่าบริการ Service Fee (ถ้ามี) ให้แก่ตัวแทนที่รับชำระค่าบริการฯดังกล่าวตามอัตราที่ตัวแทนรับชำระค่าบริการรายนั้นๆกำหนด

            2.5 ในการใช้บริการ TrueOnline-Internet ในพื้นที่ Fiber Cable Internet หากระยะการเดินสายสัญญาณ (RG-6) จากจุดปล่อยสัญญาณ (Tap Port) จนถึงจุดติดตั้ง Modem เกินกว่า 70 เมตร ผู้ใช้บริการจะต้องชำระค่าธรรมเนียมในการเดินสายส่วนเกิน ในราคาเมตรละ 25 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) โดยผู้ใช้บริการเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายกับตัวแทนติดตั้งเอง

            2.6 ในกรณีที่มีเหตุขัดข้องในการใช้บริการฯ ผู้ใช้บริการจะแจ้งเหตุขัดข้องให้บริษัทฯทราบ และบริษัทฯจะจัดส่งช่างเทคนิคเพื่อแก้ไขเหตุขัดข้องดังกล่าว ณ สถานที่ติดตั้ง ตามที่ระบุในสัญญานี้ โดยมีเงื่อนไขดังต่อไปนี้

                  2.6.1 หากเหตุขัดข้องเกิดจากโครงข่าย TrueOnline-Internet และมิได้มีสาเหตุมาจากคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้บริการ ช่างเทคนิคดังกล่าว จะเป็นผู้แก้ไขเหตุขัดข้องดังกล่าวจนผู้ใช้บริการสามารถใช้บริการฯได้ตามปกติ โดยผู้ใช้บริการไม่ต้องชำระค่าใช้จ่ายใดๆ

                  2.6.2 หากเหตุขัดข้องดังกล่าวเกิดจาก Software ในเครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้บริการ ช่างเทคนิคจะเป็นผู้แก้ไขเหตุขัดข้องดังกล่าว จนผู้ใช้บริการสามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้ตามปกติ โดยผู้ใช้บริการตกลงชำระค่าดำเนินการดังกล่าวให้แก่บริษัทฯ เป็นจำนวนเงิน500 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ต่อครั้ง ภายในกำหนดเวลาที่ระบุในใบเรียกเก็บเงินที่บริษัทฯจะจัดส่งให้แก่ผู้ใช้บริการ

                  2.6.3 หากเหตุขัดข้องดังกล่าวเกิดจาก Hardware ในเครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้บริการ บริษัทฯจะแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบ เพื่อผู้ใช้บริการจะได้ดำเนินการแก้ไขเองต่อไป ซึ่งในกรณีนี้ผู้ใช้บริการตกลงชำระค่าใช้จ่ายในการส่งช่างเทคนิคไปตรวจสอบเหตุขัดข้อง เป็นจำนวนเงิน 500 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ต่อครั้ง ภายในกำหนดเวลาที่ระบุในใบเรียกเก็บเงินที่บริษัทฯจะจัดส่งให้แก่ผู้ใช้บริการ

            2.7 การแก้ไขเหตุขัดข้องตามข้อ 2.6 ของสัญญานี้ บริษัทฯ และ/หรือช่างเทคนิคจะไม่รับผิดชอบความเสียหาย/ สูญหายของข้อมูลส่วนบุคคล หรือข้อมูลอื่นใดอันเกิดจากการแก้ไขเหตุขัดข้อง และ/หรือความเสียหายของคอมพิวเตอร์ หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของฮาร์ดแวร์และซอฟแวร์ หากช่างเทคนิคได้ทำการตรวจสอบอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ด้วยวิธีที่ถูกต้องแล้ว

 

  1. สิทธิพิเศษการยืมอุปกรณ์ สำหรับใช้บริการฯ ตามสัญญานี้

           3.1 กรณีผู้ใช้บริการสมัครใช้บริการ TrueOnline-Internet ในพื้นที่ XDSL บริการอินเทอร์เน็ตผ่านสายโทรศัพท์

                 3.1.1 ผู้ใช้บริการจะได้รับสิทธิพิเศษการยืมเครื่อง Wi-Fi Router ตามความเร็วที่ขอรับบริการฯเป็นจำนวน 1 เครื่อง ต่อการใช้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง 1 วงจร สิทธิในการยืมWi-Fi Router ให้สิทธิเฉพาะกรณีสมัครใหม่ หรือยกเลิกบริการ TrueOnline-Internet มาแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือนเท่านั้น และผู้ขอใช้บริการต้องสมัครใช้บริการฯต่อเนื่อง 12 เดือน หรือ 18 เดือน หรือ 24 เดือน หรือตามที่แต่ละโปรโมชั่นกำหนด

                 3.1.2 กรณี Wi-Fi Router ชำรุด หรือไม่สามารถใช้ติดตั้งได้ตามปกติ ด้วยสาเหตุจากโรงงานผู้ผลิต หรือเกิดจากการใช้งานตามปกติ ผู้ใช้บริการต้องนำ Wi-Fi Router มาคืน ณสำนักงานสาขา ภายใน 7 วัน นับจากวันที่ได้รับ Wi-Fi Router หรือ ภายใน 7 วัน นับจากวันนัดติดตั้ง และช่างผู้ติดตั้ง ได้ออกเอกสารยืนยันเพื่อให้นำ Wi-Fi Router ส่งคืน

                 3.1.3 บริษัทฯขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนอุปกรณ์ทดแทนให้ สำหรับกรณีตามข้อ 3.1.2 ภายในช่วงระยะเวลาสัญญารับสิทธิยืม Wi-Fi Router 12 เดือน หรือ 18 เดือน หรือ 24 เดือนหรือ ตามที่แต่ละโปรโมชั่นกำหนด และขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บคืนอุปกรณ์ชุดที่ไม่สามารถใช้งานได้เมื่อมีการทดแทนอุปกรณ์ให้แล้ว

                 3.1.4 ผู้ใช้บริการตกลงนำ Wi-Fi Router ไปใช้กับเลขหมายของบริการ TrueOnline-Internet ในพื้นที่ XDSL ตามสัญญาใช้บริการฯนี้เท่านั้น

                 3.1.5 อุปกรณ์นี้เป็นทรัพย์สินของบริษัทฯ และเนื่องจากผู้ยืมได้สมัครใช้บริการฯต่อเนื่องมีกำหนด 12 เดือนตามข้อ 3.1.1 หรือต่อเนื่องตามแต่ละโปรโมชั่นกำหนด บริษัทฯจึงนำ Wi-Fi Router ดังกล่าวข้างต้น ออกให้ผู้ใช้บริการยืมตามสัญญานี้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ และ ผู้ใช้บริการไม่สามารถโอนสิทธิตามข้อ 3. นี้ให้กับบุคคลอื่นได้

                 3.1.6 บริษัทฯขอสงวนสิทธิที่จะบอกเลิก/ระงับการให้ยืมได้ทันที หากมีการนำ Wi-Fi Routerไปใช้งานในทางที่ไม่ถูกต้อง หรือขัดต่อกฎหมาย หรือเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายต่อ ชื่อเสียงของบริษัทฯ หรือมีการเคลื่อนย้าย ดัดแปลง แก้ไข หรือนำอุปกรณ์อื่นมาเชื่อมต่อ

                 3.1.7 บริษัทฯตกลงว่า เฉพาะ Wi-Fi Router ที่ผู้ใช้บริการได้ยืมตามสัญญานี้ให้ Wi-Fi Router โอนเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ยืม เมื่อผู้ใช้บริการได้ใช้บริการครบกำหนดตาม ข้อ 3.1.1 แล้ว

                 3.1.8 หากผู้ใช้บริการยกเลิกการใช้บริการก่อนครบกำหนดตามข้อ 3.1.1 หรือ กรณีที่หมายเลขโทรศัพท์พื้นฐานที่ระบุไว้ในสัญญาขอใช้บริการ และ/หรือ บริการ TrueOnline-Internet ในพื้นที่ XDSL ถูกระงับอันเนื่องมาจากการค้างชำระค่าบริการ หรือการให้บริการสิ้นสุดลงไม่ว่ากรณีใดๆ หรือผู้ขอใช้บริการมิได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขของสัญญาใช้บริการให้ถือว่าการให้ยืม Wi-Fi Router นี้สิ้นสุดทันที โดยผู้ใช้บริการต้องนำ Wi-Fi Routerที่ยืมไป คืนให้แก่บริษัทฯ ณ สำนักงานของบริษัทฯในสภาพใช้งานได้ดี หากไม่นำมาคืนหรือ Wi-Fi Router ที่นำมาคืนชำรุดเสียหาย หรือไม่อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานได้ตามปกติผู้ใช้บริการต้องชำระค่าเสียหายให้แก่บริษัทฯตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจริงกับ Wi-Fi Router ซึ่งค่าเสียหายดังกล่าว จะไม่เกินไปกว่าราคาตลาดของอุปกรณ์ Wi-Fi Routerในเวลาที่ผู้ขอใช้บริการต้องส่งมอบ Wi-Fi Router คืนให้แก่บริษัทฯ ทั้งนี้ภายใน 14 วันนับจากวันที่สัญญาขอใช้บริการนี้สิ้นสุดลง

                3.1.9 กรณีที่ Wi-Fi Router ที่ยืมไปสูญหาย ผู้ใช้บริการประสงค์จะใช้บริการต่อจนครบกำหนด12 เดือน หรือครบตามระยะเวลาขั้นต่ำที่แต่ละโปรโมชั่นกำหนด ผู้ใช้บริการตกลงที่จะชำระค่าเสียหายของ Wi-Fi Router ให้แก่บริษัทฯ ตามราคาตลาดของอุปกรณ์ Wi-FiRouter ณ ขณะนั้น และบริษัทฯจะจัดหา Wi-Fi Router ที่สามารถใช้งานทดแทนกันได้(ซึ่งอาจเป็นรุ่นเดียวกันหรือไม่ก็ได้) โดยผู้ขอใช้บริการต้องนำสัญญาใช้บริการฯนี้มา เพื่อแก้ไขหมายเลข Wi-Fi Router ที่ยืมให้ถูกต้อง

          3.2 กรณีผู้ใช้บริการสมัครใช้บริการ TrueOnline-Internet ในพื้นที่ Fiber Cable Internet (FCI) บริการอินเทอร์เน็ตผ่านสายเคเบิล และกรณีผู้ใช้บริการสมัครใช้บริการ TrueOnline-Internet ในพื้นที่ FTTH บริการอินเทอร์เน็ตผ่านสายไฟเบอร์

                3.2.1 ผู้ใช้บริการตกลงขอรับสิทธิพิเศษยืม Modem/Router จากบริษัทฯ ภายใต้เงื่อนไขการยืมโมเด็ม ดังต่อไปนี้

                        3.2.1.1 ผู้ใช้บริการตกลงนำอุปกรณ์ไปใช้กับเลขหมายของบริการ TrueOnline-Internet ตามสัญญาใช้บริการนี้กับบริษัทฯเท่านั้น

                        3.2.1.2 อุปกรณ์นี้เป็นทรัพย์สินของบริษัทฯ และเนื่องจากผู้ใช้บริการได้สมัครใช้ บริการฯ บริษัทฯจึงนำอุปกรณ์ดังกล่าวข้างต้นออกให้ผู้ใช้บริการยืมตาม สัญญานี้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ

                        3.2.1.3 บริษัทฯขอสงวนสิทธิที่จะบอกเลิก/ระงับการให้ยืมได้ทันที หากมีการนำ อุปกรณ์ไปใช้งานในทางที่ไม่ถูกต้อง หรือขัดต่อกฎหมาย หรือเป็นเหตุให้   เกิดความเสียหาย/เสื่อมเสียต่อชื่อเสียงของบริษัทฯ

                        3.2.1.4 สำหรับผู้สมัครบริการ TrueOnline-Internet ในพื้นที่ Fiber Cable Internet (FCI) บริษัทฯขอสงวนสิทธิการให้ยืมอุปกรณ์โมเด็มรุ่น DOCSIS 2.0 สำหรับผู้ขอใช้บริการที่ความเร็วต่ำกว่า 20 Mbps. หรือรุ่น DOCSIS 3.0สำหรับผู้ขอใช้บริการที่ความเร็วเท่ากับ หรือสูงกว่า 20 Mbps. ขึ้นไปเท่านั้นพร้อมอุปกรณ์ครบเซต ประกอบด้วย อุปกรณ์โมเด็ม, ปลั๊กไฟและสาย อินเทอร์เน็ต

                        3.2.1.5 สำหรับผู้สมัครบริการ TrueOnline-Internet ในพื้นที่ FTTH ผ่านสายไฟเบอร์ บริษัทฯขอสงวนสิทธิการให้ยืมอุปกรณ์โมเด็มรุ่นของ FTTH พร้อมอุปกรณ์ครบเซต ประกอบด้วย อุปกรณ์โมเด็ม, ปลั๊กไฟและสายอินเทอร์เน็ต

                        3.2.1.6 ผู้ใช้บริการต้องชำระค่าเสียหายของอุปกรณ์ให้แก่บริษัทฯตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจริงกับอุปกรณ์ ซึ่งค่าเสียหายดังกล่าวจะไม่เกินไปกว่าราคาตลาดของอุปกรณ์ ณ ขณะนั้น ในกรณีที่มีการยกเลิกการใช้บริการตามกรณีดังต่อไปนี้

                                   - กรณีที่ผู้ใช้บริการยกเลิกการใช้บริการ ผู้ใช้บริการตกลงนำอุปกรณ์รวมทั้งอุปกรณ์ที่ยืมไป (ถ้ามี) คืนให้แก่บริษัทฯ ณ สำนักงานของ บริษัทฯในสภาพใช้งานได้ดี หากอุปกรณ์ที่นำมาคืนชำรุดเสียหาย หรือ ไม่อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน ผู้ใช้บริการต้องชำระค่าเสียหายของ อุปกรณ์ให้แก่บริษัทฯ

                                   - กรณีที่บริการ TrueOnline-Internet ถูกระงับอันเนื่องมาจากการค้างชำระค่าบริการ หรือผู้ใช้บริการมิได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขของสัญญาใช้บริการ ให้ถือว่าสัญญายืมนี้สิ้นสุดทันที โดยผู้ใช้บริการตกลงนำอุปกรณ์รวมทั้งอุปกรณ์ที่ยืมไป (ถ้ามี) คืนให้แก่บริษัทฯ ณ สำนักงานของ บริษัทฯในสภาพใช้งานได้ดี หากอุปกรณ์ที่นำมาคืนชำรุดเสียหาย หรือ ไม่อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน ผู้ใช้บริการต้องชำระค่าเสียหายของอุปกรณ์ให้แก่บริษัทฯ

                                   - กรณีอุปกรณ์ที่ยืมไปสูญหาย และผู้ใช้บริการประสงค์ที่จะใช้บริการต่อ ผู้ใช้บริการตกลงที่จะชำระค่าเสียหายของอุปกรณ์ให้แก่บริษัทฯ

               3.2.2 ผู้ใช้บริการได้อ่านและเข้าใจเงื่อนไขในการขอรับสิทธิพิเศษนี้แล้ว โดยผู้ใช้บริการตกลงที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขดังกล่าวทุกประการ และผู้ใช้บริการได้รับอุปกรณ์ที่ยืมจากบริษัทฯ จำนวน 1 เครื่องในสภาพพร้อมใช้งานได้ดีเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

               3.2.3 ผู้ใช้บริการตกลงจะไม่เคลื่อนย้าย ดัดแปลง แก้ไข และ/หรือนำอุปกรณ์อื่นใดมาเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ในการให้บริการเป็นอันขาด เว้นแต่จะได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจาก บริษัทฯก่อน

               3.2.4 สำหรับการใช้บริการ บริษัทฯจะทำการติดตั้งอุปกรณ์ และตั้งค่าต่างๆที่จำเป็นสำหรับอุปกรณ์ เพื่อสามารถใช้บริการได้ดีตามปกติ แต่ไม่รวมถึงการตั้งค่าทางด้านระบบโครงข่าย อุปกรณ์ LAN หรือ Computer ของผู้ใช้บริการ

               3.2.5 หากการใช้บริการฯสิ้นสุดลง ผู้ใช้บริการจะต้องนำส่งอุปกรณ์ดังต่อไปนี้ในสภาพดีพร้อมใช้งาน คืนให้แก่บริษัทฯด้วยตนเอง ณ ร้านทรูช้อป, ทรูมูฟช้อป ทุกสาขา หรือสถานที่ๆทางบริษัทฯกำหนด

               3.2.6 เมื่อการให้บริการสิ้นสุดลง ผู้ใช้บริการตกลงยินยอมให้บริษัทฯเข้าไปในสถานที่ใดๆที่อุปกรณ์ตั้งอยู่เพื่อถอดถอนอุปกรณ์ได้ หากบริษัทฯไม่สามารถเข้าถอดถอนอุปกรณ์ และ/หรือการถอดถอนอุปกรณ์ล่าช้าเนื่องจากเหตุใดๆ ผู้ใช้บริการรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดขึ้นจากการที่บริษัทฯไม่สามารถเข้าถอดถอนอุปกรณ์ได้ และ/หรือการถอดถอนอุปกรณ์ล่าช้า (ถ้ามี) ให้แก่บริษัทฯ

               3.2.7 บริษัทฯเป็นผู้รับผิดชอบจัดหาผู้รับเหมาเกี่ยวกับการเดินสายภายในสถานที่ติดตั้งทั้งหมด

               3.2.8 ผู้ใช้บริการจะต้องจัดเตรียมสถานที่สำหรับการติดตั้งอุปกรณ์ (ถ้ามี) ด้วยค่าใช้จ่ายของของผู้ใช้บริการเอง รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นๆที่อาจเกิดขึ้นอันเกี่ยวกับการใช้บริการตามคำขอ/สัญญาใช้บริการนี้ เช่น ค่ากระแสไฟฟ้า ค่าเดินสายส่วนเกินในสถานที่ติดตั้ง เป็นต้น

               3.2.9 ผู้ใช้บริการจะต้องสงวนรักษาอุปกรณ์ของบริษัทฯให้อยู่ในสภาพที่เรียบร้อยสามารถใช้งานได้ดีตลอดเวลาเสมอเช่น วิญญูชนทั่วไปจะสงวนรักษาทรัพย์สินของตนเอง หากอุปกรณ์นั้น ชำรุดเสียหาย และ/หรือสูญหาย อันเกิดจากความผิดของผู้ใช้บริการ ผู้ใช้บริการต้อง รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการแก้ไขซ่อมแซม หรือชดใช้ค่าเสียหาย

 

  1. สิทธิของผู้ใช้บริการที่จะได้รับจากการสมัครใช้บริการฯ

          4.1 ผู้ใช้บริการได้รับสิทธิพิเศษการยืมอุปกรณ์ตามข้อ 3 ของสัญญานี้

          4.2 ผู้ใช้บริการสามารถส่งข้อความอิเล็กทรอนิกส์ (Email) ถึงผู้รับ (To) ส่งสำเนา (cc) และส่งสำเนาซ่อน (bcc)ได้รวมกันครั้งละไม่เกิน 50 แอดเดรส (Address) และสูงสุดไม่เกิน 100 ฉบับ ภายในระยะเวลา 1 ชั่วโมง

          4.3 ผู้ใช้บริการสามารถแนบ (Attach) เอกสาร ภาพ และ/หรือข้อมูลใดๆ ลงใน Email เพื่อส่งออก หรือรับเข้า ได้ครั้งละไม่เกิน 10 MB (Megabyte)

          4.4 ผู้ใช้บริการจะได้รับสิทธิการใช้บริการ Public Wi-Fi ตามจำนวนที่กำหนด และตามข้อกำหนดของ Package ที่สมัคร โดยผู้ใช้บริการไม่ต้องชำระค่าใช้จ่ายใดๆเพิ่มเติมให้แก่บริษัทฯ และ/หรือบุคคลอื่น แต่อย่างใด ทั้งนี้ผู้ใช้บริการจะสามารถใช้บริการ Wi-Fi ได้เป็นจำนวน 1 Account (ไม่ Concurrent)ในกรณีที่การใช้บริการตามสัญญานี้สิ้นสุดลงไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆ ให้ถือว่าผู้ใช้บริการตกลงให้ บริการ Wi-Fi สิ้นสุดลงพร้อมกันโดยทันที

          4.5 ในกรณีที่มีเหตุขัดข้องในการใช้บริการฯ ผู้ใช้บริการจะต้องแจ้งเหตุขัดข้องให้บริษัทฯทราบ โดยผ่านช่องทางดังนี้

               4.5.1 ผ่าน Call Center ที่เบอร์ 1686

               4.5.2 ผ่านบริการ True Care Chat ที่เว็บไซต์ www.trueinternet.co.th

               4.5.3 ผ่านทาง Email Address: support@truecorp.co.th

               4.5.4 ผ่านทาง True Shop หรือ True Move Shop

 

  1.  ข้อควรรู้

           5.1 ความเร็วในการเชื่อมต่อ คือความเร็วของคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อกับโครงข่าย TrueOnline-Internet (ไม่ใช่ความเร็วในการดาวน์โหลดข้อมูล) ความเร็วในการดาวน์โหลดที่แท้จริงอาจต่ำกว่าความเร็วสูงสุดใน การเชื่อมต่อที่ขอสมัครใช้บริการฯไว้ โดยเฉพาะเว็บไซต์ที่ตั้งอยู่ต่างประเทศ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย เช่น สภาพและระยะทางของสายโทรศัพท์ภายในของผู้ใช้บริการฯ สภาพเครื่องคอมพิวเตอร์ ความเร็วในการ เชื่อมต่อของอินเทอร์เน็ต และการติดขัดของข้อมูลอินเทอร์เน็ต รวมถึงอุปกรณ์เซิร์ฟเวอร์ และ Router ของ เว็บไซต์ที่ผู้ใช้บริการเข้าเยี่ยมชม และปัจจัยอื่นๆอีกหลายประการ ดังนั้นบริษัทฯจึงไม่สามารถให้คำรับรอง ได้ว่า อัตราความเร็วของบริการฯที่ผู้ใช้บริการได้รับจะเท่ากับความเร็วที่ได้แสดงความประสงค์ไว้ 

          5.2 การดาวน์โหลดไฟล์ขนาดใหญ่ รวมทั้งการดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ต่างประเทศในช่วงเวลา 18.00 – 24.00 น. ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่เครือข่ายบรอดแบนด์ และเครือข่ายการใช้งาน Wi-Fi หนาแน่นอาจทำให้ความเร็วในการใช้บริการฯตามสัญญานี้ลดลง

          5.3 บริการฯตามสัญญานี้ไม่สามารถรองรับระบบปฏิบัติการบางรุ่น ซึ่งเป็นอุปกรณ์ของผู้ใช้บริการที่จะนำมาใช้งาน ทั้งนี้จะต้องเป็นอุปกรณ์ที่สามารถรองรับการให้บริการฯตามสัญญานี้ได้เท่านั้น

          5.4 ผู้ใช้บริการจะได้รับโปรแกรมแนะนำการใช้งานเครื่อง Wi-Fi Router ทั้งนี้ผู้ใช้บริการสามารถดาวน์โหลด โปรแกรมดังกล่าว ที่ www.trueinternet.co.th

          5.5 สำหรับการใช้บริการฯที่ความเร็วตั้งแต่ 20 Mbps. ขึ้นไปนั้น จะสามารถใช้งานได้ดีกับ Macintosh Linux และ Window 7 หรือระบบปฏิบัติการที่สูงกว่า นอกจากนี้คุณสมบัติของเครื่องคอมพิวเตอร์ หรือ Notebook ต้องมีมาตรฐานที่เทียบเท่าหรือสูงกว่า ดังต่อไปนี้

                                         -    1 gigahertz (GHz) or faster 32-bit (x86) or 64-bit (x64) processor

                                         -    1 gigabyte (GB) RAM (32-bit) or 2 GB RAM (64-bit)

                                         -    16 GB available on hard disk space (32-bit) or 20 GB (64-bit)

                                         -    DirectX 9 graphics device with WDDM 1.0 or higher driver

 

  1. เงื่อนไขอื่นๆ

          6.1 ค่าบริการและค่าใช้จ่ายต่างๆที่กำหนดไว้ในสัญญานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม เว้นแต่ค่าบริการ และ ค่าใช้จ่ายใดๆที่สัญญานี้ได้ระบุไว้ชัดแจ้งเป็นอย่างอื่น

          6.2 บริการฯตามสัญญาบริการนี้สามารถใช้ได้กับอุปกรณ์ และ/หรือ Wi-Fi Router เฉพาะแบบ PPPoE ที่ บริษัทฯได้ให้สิทธิพิเศษแก่ผู้ใช้บริการในการยืมอุปกรณ์ ตามข้อ 4 ของสัญญานี้ ดังนั้น หากผู้ใช้บริการ เลือกที่จะใช้อุปกรณ์ และ/หรือ Wi-Fi Router เป็นอย่างอื่น บริษัทฯจะไม่สามารถรับประกันได้ว่าผู้ใช้บริการ จะสามารถใช้บริการฯตามสัญญาบริการนี้ได้ตามปกติ ซึ่งหากมีเหตุขัดข้องเช่นว่านั้น ผู้ใช้บริการตกลงจะ ไม่หยิบยกเหตุขัดข้องดังกล่าวมาเพื่อขอปฏิเสธการชำระ หรือหักลดค่าบริการฯที่ผู้ใช้บริการต้องชำระให้ แก่บริษัทฯตามสัญญานี้  

          6.3 ผู้ใช้บริการทราบดีว่า การเข้าใช้งานอินเทอร์เน็ตนั้น หน้าจอที่ปรากฏครั้งแรกจะเป็นการเสนอข้อมูลต่างๆ โดยผู้ใช้บริการไม่ขัดข้องที่จะปฏิบัติตามขั้นตอนต่างๆต่อไปเพื่อเข้าสู่การใช้งานอินเทอร์เน็ตตามปกติทั่วไป

          6.4 รายละเอียดทั้งหมดที่เกี่ยวกับการใช้บริการฯตามสัญญานี้สามารถดูรายละเอียดได้จากเว็บไซต์ www.trueinternet.co.th, www.trueonline.com และ/หรือแผ่นพับของบริการฯที่บริษัทฯจัดพิมพ์ไว้ สำหรับแจกให้แก่ผู้ใช้บริการ

          6.5 การดาวน์โหลดไฟล์ที่มีลิขสิทธิ์ต่างๆโดยไม่ได้รับอนุญาต เป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ซึ่งผู้กระทำการมีความผิด และจะต้องได้รับโทษตามกฎหมาย โดยบริษัทฯไม่มีส่วนรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น

 

เลื่นขึ้นบนสุดผู้ตั้งกระทู้ Admin กระทู้ตั้งโดยเว็บมาสเตอร์ โพสต์และแสดงความเห็นเฉพาะสมาชิกเท่านั้น :: วันที่ลงประกาศ 2016-11-19 20:29:25 IP : 171.4.25.14


1

ความคิดเห็นที่ 1 (4025452)

 อัพเดท : 19-11-2559

ข้อกำหนดและเงื่อนไข “ทรู สมาร์ท ชอยส์ แพ็กเกจ”

สิทธิพิเศษ แพ็กเกจทรู สมาร์ท ชอยส์ ให้บริการโดยบริษัท ทรู อินเทอร์เน็ต จำกัด(“ทรู อินเทอร์เน็ต”), บริษัท ทรู ยูนิเวอร์แซล คอนเวอร์เจ้นซ์ จำกัด (“ทรู ยูนิเวอร์แซล”) และ/หรือ, บริษัท เรียล มูฟ จำกัด (“เรียล มูฟ”), บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (“ ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล ”), และ/หรือ บริษัท ทรู วิชั่นส์ กรุ๊ป จำกัด (“ทรู วิชั่นส์”) และ/หรือบุคคลที่สาม (ถ้ามี)  รวมเรียกว่า “บริษัทฯ” ที่สมัครใช้บริการตั้งแต่ 5 ตุลาคม 2559 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559


ข้อกำหนดและเงื่อนไขสิทธิพิเศษ “ทรู สมาร์ท ชอยส์ แพ็กเกจ 3 และ/หรือ 4 บริการ” (สำหรับบริการอินเทอร์เน็ตทรู ซูเปอร์สปีด ไฟเบอร์)

1. เงื่อนไขการรับสิทธิ :
1.1 ผู้ใช้บริการต้องจดทะเบียนใช้บริการในนามบุคคลธรรมดา หรือในนามนิติบุคคล (เฉพาะประเภท 1(หนึ่ง) บัญชีผู้ใช้บริการ/BANต่อ 1 (หนึ่ง) ผู้ใช้บริการ/Subscriber) ภายในระยะเวลาที่บริษัทฯ กำหนดในเว็บไซต์ www.truesmartchoice.com โดยผู้ใช้บริการรับทราบและตกลงปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ทุกประการ
1.2 ผู้ใช้บริการตกลงลงนามในคำขอ/สัญญาใช้บริการในกลุ่มทรู ฯ เพื่อขอรับสิทธิพิเศษ “ทรู สมาร์ท ชอยส์ แพ็กเกจ” เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 12 เดือนต่อเนื่องกัน นับตั้งแต่วันที่ติดตั้งอุปกรณ์ฯแล้วเสร็จและ/หรือเริ่มใช้บริการและผู้ใช้บริการสมัครขอรับสิทธิพิเศษนี้เป็นต้นไป (“ระยะเวลาใช้บริการขั้นต่ำ”) 

 


true online

 1.3 แพ็กเกจทรู สมาร์ท ชอยส์ 3 และ/หรือ 4 บริการ แบ่งเป็น 7 แพ็กเกจ โดยมีรายละเอียดดังนี้


1.3.1 แพ็กเกจทรู สมาร์ท ชอยส์ 3 บริการ 599 คิดค่าบริการเหมาจ่ายรายเดือน 599 บาท/เดือน ผู้ใช้บริการจะได้รับสิทธิใช้บริการพร้อมส่วนลด ดังนี้

(1) บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงสุด (ดาวน์โหลด/อัพโหลด) 15/5 Mbps.

(2) บริการหมายเลขโทรศัพท์บ้านทรู (2.1) โทรหาโทรศัพท์เคลื่อนที่ทุกเครือข่าย 50 นาที/เดือน (2.2) โทรหาเบอร์บ้านและโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่อยู่ในแพ็กเกจตลอด 24 ชั่วโมง ส่วนเกินผู้ใช้บริการต้องชาระค่าบริการในอัตรา โทรเบอร์บ้านในจังหวัดเดียวกันครั้งละ 3 บาท โทรเบอร์บ้านต่างจังหวัดและโทรหาโทรศัพท์เคลื่อนที่ทุกเครือข่าย นาทีละ 1 บาทต่อนาที

(3) บริการโทรทัศน์บอกรับเป็นสมาชิกรูวิชั่นส์ แพ็กเกจเอ็นจอย

(4) บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ทรูมูฟ เอช (4.1) บริการ 4G และ/หรือบริการ 3G/EDGE/GPRS รวมกันจานวน 2 กิกะไบต์ (GB) หลังจากนั้น จะใช้งานได้ต่อเนื่องที่ความเร็วสูงสุด 128 กิโลบิตต่อวินาที(Kbps.) ภายใต้เงื่อนไข Fair Usage Policy โดยไม่คิดค่าบริการรายเดือนนาน 3 เดือน (รอบบิล) หลังจากครบ 3 เดือน ถ้าลูกค้าไม่สมัครบริการรายการส่งเสริมการขายในแพ็กเกจใด ๆ บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ทรูมูฟ เอช (เลขหมายที่ 1) จะถูกยกเลิกบริการโดยอัตโนมัติ (4.2) คิดค่าบริการตามการใช้งานจริง โทรหาโทรศัพท์เคลื่อนที่ทุกเครือข่ายนาทีละ 1.5บาท, SMS 3บาทต่อครั้ง, MMS 5บาทต่อครั้งไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม7% (4.3) โทรหาเบอร์บ้านที่อยู่ในแพ็กเกจฟรีตลอด 24 ชั่วโมง

1.3.2 แพ็กเกจทรู สมาร์ท ชอยส์ 3 บริการ 699 คิดค่าบริการเหมาจ่ายขั้นต่ารายเดือน 699 บาท/เดือน ผู้ใช้บริการจะได้รับสิทธิใช้บริการพร้อมส่วนลด ดังนี้

(1) บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงสุด (ดาวน์โหลด/อัพโหลด) 20/7Mbps.

(2) บริการหมายเลขโทรศัพท์บ้านทรู (2.1) โทรหาโทรศัพท์เคลื่อนที่ทุกเครือข่าย 50 นาที/เดือน (2.2) โทรหาเบอร์บ้านและโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่อยู่ในแพ็กเกจตลอด 24 ชั่วโมง ส่วนเกินผู้ใช้บริการต้องชาระค่าบริการในอัตรา โทรเบอร์บ้านในจังหวัดเดียวกันครั้งละ 3 บาท โทรเบอร์บ้านต่างจังหวัดและโทรหาโทรศัพท์เคลื่อนที่ทุกเครือข่าย นาทีละ 1 บาทต่อนาที

(3) บริการโทรทัศน์บอกรับเป็นสมาชิกทรูวิชั่นส์ แพ็กเกจเอ็นจอย

(4) บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ทรูมูฟ เอช (4.1) บริการ 4G และ/หรือบริการ 3G/EDGE/GPRS รวมกันจานวน 2 กิกะไบต์ (GB) หลังจากนั้น จะใช้งานได้ต่อเนื่องที่ความเร็วสูงสุด 128 กิโลบิตต่อวินาที(Kbps.) ภายใต้เงื่อนไข Fair Usage Policy โดยไม่คิดค่าบริการรายเดือนนาน 3 เดือน (รอบบิล) หลังจากครบ 3 เดือน ถ้าลูกค้าไม่สมัครบริการรายการส่งเสริมการขายในแพ็กเกจใด ๆ บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ทรูมูฟ เอช (เลขหมายที่ 1) จะถูกยกเลิกบริการโดยอัตโนมัติ (4.2) คิดค่าบริการตามการใช้งานจริง โทรหาโทรศัพท์เคลื่อนที่ทุกเครือข่ายนาทีละ 1.5บาท, SMS 3บาทต่อครั้ง, MMS 5บาทต่อครั้งไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม7% (4.3) โทรหาเบอร์บ้านที่อยู่ในแพ็กเกจฟรีตลอด 24 ชั่วโมง

1.3.3 แพ็กเกจทรู สมาร์ท ชอยส์ 4 บริการ 799 คิดค่าบริการเหมาจ่ายขั้นต่ารายเดือน 799 บาท/เดือน ผู้ใช้บริการจะได้รับสิทธิใช้บริการพร้อมส่วนลด ดังนี้

(1) บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงสุด (ดาวน์โหลด/อัพโหลด) 30/10Mbps.

(2) บริการเบอร์โทรศัพท์บ้านทรู (2.1) โทรหาโทรศัพท์เคลื่อนที่ทุกเครือข่าย 50 นาที/เดือน (2.2) โทรหาเบอร์บ้านและโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่อยู่ในแพ็กเกจตลอด 24 ชั่วโมง

(3) บริการโทรทัศน์บอกรับเป็นสมาชิกทรูวิชั่นส์ แพ็กเกจเอ็นจอย


(4) บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ทรู มูฟ เอช (1 เลขหมาย ) (4.1) โทรทุกเครือข่ายจานวน 100 นาที/เดือน ค่าบริการคิดเป็นนาที เศษของนาทีคิดเป็นหนึ่งนาที คิดทุกครั้งที่โทร (4.2) บริการ 4G และ/หรือบริการ 3G/EDGE/GPRS รวมกันจานวน 500 เมกะไบต์(MB) หลังจากนั้น จะใช้งานได้ต่อเนื่องที่ความเร็วสูงสุด 128 กิโลบิตต่อวินาที(Kbps.) ภายใต้เงื่อนไข Fair Usage Policy (4.3) บริการ WiFi ความเร็วสูงสุด 200 เมกะบิตต่อวินาที(Mbps.) จานวน 10 ชั่วโมง/เดือน (4.4) โทรหาเบอร์บ้านที่อยู่ในแพ็กเกจฟรีตลอด 24 ชั่วโมง

1.3.4 แพ็กเกจทรู สมาร์ท ชอยส์ 4 บริการ 999 คิดค่าบริการเหมาจ่ายขั้นต่ารายเดือน 999 บาท/เดือน ผู้ใช้บริการจะได้รับสิทธิใช้บริการพร้อมส่วนลด ดังนี้

(1) บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงสุด (ดาวน์โหลด/อัพโหลด) 30/10Mbps.

(2) บริการเบอร์โทรศัพท์บ้านทรู (2.1) โทรหาโทรศัพท์เคลื่อนที่ทุกเครือข่าย 50 นาที/เดือน (2.2) โทรหาเบอร์บ้านและโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่อยู่ในแพ็กเกจตลอด 24 ชั่วโมง

(3) บริการโทรทัศน์บอกรับเป็นสมาชิกทรูวิชั่นส์ แพ็กเกจเอ็นจอย มีผลวันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 หน้าที่ 2 จาก 4

(4) บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ทรู มูฟ เอช (4.1) โทรทุกเครือข่ายจานวน 300 นาที/เดือน ค่าบริการคิดเป็นนาที เศษของนาทีคิดเป็นหนึ่งนาที คิดทุกครั้งที่โทร (4.2) บริการ 4G และ/หรือบริการ 3G/EDGE/GPRS รวมกันจานวน 4 กิกะไบต์(GB) หลังจากนั้นจะใช้งานได้ต่อเนื่องที่ความเร็วสูงสุด 128 กิโลบิตต่อวินาที (Kbps.) ภายใต้เงื่อนไข Fair Usage Policy (4.3) บริการ WiFi ความเร็วสูงสุด 200 เมกะบิตต่อวินาที (Mbps.) ไม่จากัดปริมาณการใช้งาน (4.4) โทรหาเบอร์บ้านที่อยู่ในแพ็กเกจฟรีตลอด 24 ชั่วโมง

1.3.5 แพ็กเกจทรู สมาร์ท ชอยส์ 4 บริการ 1,299 คิดค่าบริการเหมาจ่ายขั้นต่ารายเดือน 1,299 บาท/เดือน ผู้ใช้บริการจะได้รับสิทธิใช้บริการพร้อมส่วนลด ดังนี้

(1) บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงสุด (ดาวน์โหลด/อัพโหลด) 30/10Mbps.

(2) บริการเบอร์โทรศัพท์บ้านทรู (2.1) โทรหาโทรศัพท์เคลื่อนที่ทุกเครือข่าย 50 นาที/เดือน (2.2) โทรหาเบอร์บ้านและโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่อยู่ในแพ็กเกจตลอด 24 ชั่วโมง

(3) บริการโทรทัศน์บอกรับเป็นสมาชิกทรูวิชั่นส์ แพ็กเกจเอ็นจอย

(4) บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ทรู มูฟ เอช เลขหมายที่ 1 และเลขหมายที่ 2 แต่ละเลขหมาย รับสิทธิ (4.1) โทรทุกเครือข่ายจานวน 300 นาที/เดือน ค่าบริการคิดเป็นนาที เศษของนาทีคิดเป็นหนึ่งนาที คิดทุกครั้งที่โทร (4.2) บริการ 4G และ/หรือบริการ 3G/EDGE/GPRS รวมกันจานวน 4 กิกะไบต์ (GB) หลังจากนั้นจะใช้งานได้ต่อเนื่องที่ความเร็วสูงสุด 128 กิโลบิตต่อวินาที (Kbps.) ภายใต้เงื่อนไข Fair Usage Policy (4.3) บริการ WiFi ความเร็วสูงสุด 200 เมกะบิตต่อวินาที (Mbps.) ไม่จากัดปริมาณการใช้งาน (4.4) โทรหาเบอร์บ้านและเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ ทั้งเลขหมายที่ 1 และ 2 ที่อยู่ในแพ็กเกจฟรีตลอด 24 ชั่วโมง (4.5) SMS หากันฟรี ระหว่างเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ 1 และ 2

1.3.6 แพ็กเกจทรู สมาร์ท ชอยส์ 4 บริการ 2,599 เหมาจ่ายขั้นต่ารายเดือน 2,599 บาท/เดือน ผู้ใช้บริการจะได้รับสิทธิใช้บริการพร้อมส่วนลด ดังนี้

(1) บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงสุด (ดาวน์โหลด/อัพโหลด) 50/20Mbps.

(2) บริการเบอร์โทรศัพท์บ้านทรู (2.1) โทรหาโทรศัพท์เคลื่อนที่ทุกเครือข่าย 100 นาที/เดือน (2.2) โทรหาเบอร์บ้านและโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่อยู่ในแพ็กเกจตลอด 24 ชั่วโมง

(3) บริการโทรทัศน์บอกรับเป็นสมาชิกทรูวิชั่นส์ แพ็กเกจโกลด์ เอชดี
(4) บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ทรู มูฟ เอช (4.1) โทรทุกเครือข่ายจานวน 450 นาที/เดือน ค่าบริการคิดเป็นนาที เศษของนาทีคิดเป็นหนึ่งนาที คิดทุกครั้งที่โทร (4.2) บริการ 4G และ/หรือบริการ 3G/EDGE/GPRS รวมกันจานวน 6 กิกะไบต์ (GB) หลังจากนั้นจะใช้งานได้ต่อเนื่องที่ความเร็วสูงสุด 384 กิโลบิตต่อวินาที (Kbps.) ภายใต้เงื่อนไข Fair Usage Policy (4.3) บริการ WiFi ความเร็วสูงสุด 200 เมกะบิตต่อวินาที (Mbps.) ไม่จากัดปริมาณการใช้งาน

(4.4) โทรหาเบอร์บ้านที่อยู่ในแพ็กเกจฟรีตลอด 24 ชั่วโมง

1.3.7 แพ็กเกจทรู สมาร์ท ชอยส์ 4 บริการ 2,999 เหมาจ่ายขั้นต่ารายเดือน 2,999 บาท/เดือน ผู้ใช้บริการจะได้รับสิทธิใช้บริการพร้อมส่วนลด ดังนี้

(1) บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงสุด (ดาวน์โหลด/อัพโหลด) 50/20Mbps.

(2) บริการเบอร์โทรศัพท์บ้านทรู (2.1) โทรหาโทรศัพท์เคลื่อนที่ทุกเครือข่าย 100 นาที/เดือน (2.2) โทรหาเบอร์บ้านและโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่อยู่ในแพ็กเกจตลอด 24 ชั่วโมง

(3) บริการโทรทัศน์บอกรับเป็นสมาชิกทรูวิชั่นส์ แพ็กเกจโกลด์ เอชดี

(4) บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ทรู มูฟ เอช เลขหมายที่ 1 และเลขหมายที่ 2 แต่ละเลขหมายรับสิทธิ (4.1) โทรทุกเครือข่ายจานวน 450 นาที/เดือน ค่าบริการคิดเป็นนาที เศษของนาทีคิดเป็นหนึ่งนาที คิดทุกครั้งที่โทร (4.2) บริการ 4G และ/หรือบริการ 3G/EDGE/GPRS รวมกันจานวน 6 กิกะไบต์ (GB) หลังจากนั้นจะใช้งานได้ต่อเนื่องที่ความเร็วสูงสุด 384 กิโลบิตต่อวินาที (Kbps.) ภายใต้เงื่อนไข Fair Usage Policy (4.3) บริการ WiFi ความเร็วสูงสุด 200 เมกะบิตต่อวินาที (Mbps.) ไม่จากัดปริมาณการใช้งาน (4.4) โทรหาเบอร์บ้านและเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ ทั้งเลขหมายที่ 1 และ 2 ที่อยู่ในแพ็กเกจฟรีตลอด 24 ชั่วโมง (4.5) SMS หากันฟรี ระหว่างเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ 1 และ 2

2. เงื่อนไขการใช้บริการ

2.1. บริการโทรศัพท์บ้านทรู : ก) สิทธิโทรหาโทรศัพท์เคลื่อนที่ทุกเครือข่าย หมายถึง สิทธิการโทรออกไปยังเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ใช้และจดทะเบียนภายในประเทศทุกเครือข่าย ข) สิทธิโทร-หาเบอร์บ้านและโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่อยู่ในแพ็กเกจตลอด 24 ชั่วโมง หมายถึง สิทธิการโทรออกไปยังเลขหมายโทรศัพท์บ้านและ/หรือโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ใช้และจดทะเบียนภายในประเทศ ภายใต้ชื่อและหมายเลขบัตรประชาชนของผู้ใช้บริการเดียวกัน สถานที่ติดตั้งบริการและที่อยู่ในการจัดส่งใบแจ้งหนี้ทุกประเภทต้องเป็นสถานที่เดียวกัน และสมัครร่วมในแพ็กเกจทรู สมาร์ท ชอยส์ 4 บริการ สูงสุด 5 เลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ทรูมูฟเอช ที่มีที่อยู่ในการจัดส่งใบแจ้งหนี้เดียวกันทุกเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ ค) กรณีผู้ใช้บริการโทรออกเกินกว่าจานวนสิทธิที่ได้รับในแพ็กเกจ จะคิดค่าใช้บริการเพิ่มเติมจากค่าบริการเหมาจ่ายขั้นต่ารายเดือน : โทรเบอร์โทรศัพท์พื้นฐานเครือข่ายเดียวกันทั่วไทย และเบอร์โทรศัพท์พื้นฐานเครือข่ายอื่นในจังหวัดเดียวกัน คิดอัตรา 3 บาทต่อครั้ง, โทรเบอร์โทรศัพท์พื้นฐานต่างจังหวัด และโทรออกไปยังเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ทุกครือข่ายคิดอัตรา 1 บาท ต่อนาที คิดเป็นนาที ง) ค่าโทรฟรีไม่รวมโทรทางไกลระหว่างประเทศและหมายเลขพิเศษ

2.2. บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ทรู มูฟ เอช : ก) สิทธิโทรออกทุกเครือข่าย หมายถึง สิทธิโทรออกไปยังเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ หรือโทรศัพท์พื้นฐานที่ใช้และจดทะเบียนภายในประเทศ ข) สิทธิใช้-บริการ 4G/3G/EDGE/GPRS ได้อย่างต่อเนื่อง หมายถึง ผู้ใช้บริการจะได้รับสิทธิใช้บริการ 4G และ/หรือบริการ 3G/EDGE/GPRS รวมกันตามจานวนสิทธิที่ได้รับในแต่ละแพ็กเกจ จากนั้นจะใช้งานได้อย่างต่อเนื่องที่ความเร็วสูงสุด(ลดลง) ตามที่กาหนดในแต่ละแพ็กเกจ ทั้งนี้ ความเร็วขึ้นอยู่กับพื้นที่ให้บริการและอุปกรณ์ที่รองรับ สามารถตรวจสอบได้ที่ www.truemove-h.com/4G ค) ผู้ใช้บริการสามารถตรวจสอบพื้นที่การให้บริการ Wi-FibyTrueMoveH ได้ที่ www.truemove-h.com/wifi ง) สิทธิโทรหาเบอร์บ้านและเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่สูงสุด 5 เลขหมาย ตลอด 24 ชั่วโมง ที่อยู่ใน แพ็กเกจทรู สมาร์ท ชอยส์ 4 บริการ หมายถึง สิทธิการโทรออกไปยังเลขหมายโทรศัพท์บ้านและ/หรือโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ใช้และจดทะเบียนภายในประเทศ ภายใต้ชื่อและหมายเลขบัตรประชาชนของผู้ใช้บริการคนเดียวกัน (เฉพาะ แพ็กเกจทรู สมาร์ท ชอยส์ 4 บริการ 1,299 และ แพ็กเกจทรู สมาร์ท ชอยส์ 4 บริการ 2,999 เท่านั้น) สถานที่ติดตั้งบริการ และที่อยู่ในการจัดส่งใบแจ้งค่าใช้บริการทุกประเภทต้องเป็นสถานที่เดียวกัน จ) สิทธิ SMS หากันฟรี ตลอด 24 ชั่วโมง หมายถึง สิทธิการส่งข้อความสั้นระหว่างโทรศัพท์เคลื่อนที่ ภายใต้ชื่อและหมายเลขบัตรประชาชนของผู้ใช้บริการคนเดียวกัน สถานที่ติดตั้งบริการ และที่อยู่ในการจัดส่งใบแจ้งค่าใช้บริการทุกประเภทต้องเป็นสถานที่เดียวกัน ฉ) ค่าบริการส่วนเกินจากสิทธิที่ได้รับในแพ็กเกจ จะคิดเพิ่มเติมจากค่าบริการเหมาจ่ายขั้นต่ารายเดือน (ผู้ใช้บริการจะได้รับใบแจ้งหนี้ค่าใช้บริการส่วนเกินนี้ (ถ้ามี) แยกจากใบแจ้งหนี้ค่าบริการเหมาจ่ายขั้นต่ารายเดือนข้างต้น) ดังนี้ (1)โทรออกทุกเครือข่าย คิดเพิ่มเติม ในอัตรานาทีละ 1.50 บาท ค่าบริการคิดเป็นนาที เศษของนาทีคิดเป็นหนึ่งนาที คิดทุกครั้งที่โทร (2)ส่งข้อความสั้น (SMS) ระหว่างโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ใช้และจดทะเบียนภายในประเทศ ข้อความละ 3 บาท (3)ส่งข้อความมัลติมีเดีย (MMS) ระหว่างโทรศัพท์เคลื่อนทีที่ใช้และจดทะเบียนภายในประเทศ ครั้งละ 5 บาท (4)ค่าบริการ WiFi นาทีละ 1 บาท ช) การใช้บริการ 4G/3G/EDGE/GPRS จะอยู่ภายใต้นโยบายการรับส่งข้อมูลอย่างเหมาะสม (Fair Usage Policy) : บริษัทฯ มีสิทธิในการจัดการบริหารเครือข่ายตามความเหมาะสมเพื่อรักษามาตรฐานคุณภาพของบริการ และเพื่อช่วยให้ผู้ใช้บริการโดยรวมสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น จากัด หรือ ลดความเร็วหรือดาเนินการใดๆ ในการรับส่งข้อมูลต่างๆ การใช้งาน Bit Torrent, การดาวน์โหลดและ/หรือ อัพโหลดไฟล์ขนาดใหญ่, หรือ การใช้งานใดที่มีการรับส่งข้อมูลในปริมาณมากอย่างต่อเนื่อง หรือที่มีผลต่อการใช้บริการหรือเกิดความไม่เป็นธรรม ก่อหรืออาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้ใช้บริการอื่น และ/หรือต่อเครือข่าย หรือการให้บริการโดยรวมของบริษัทฯ ทั้งนี้ การลดความเร็วอาจลดต่ากว่าที่ระบุในแพ็กเกจตามแต่ลักษณะการใช้งาน พื้นที่ให้บริการ และอุปกรณ์ที่รองรับ

3. สิทธิพิเศษ :
เมื่อผู้ใช้บริการตกลงใช้บริการในแพ็กเกจที่กาหนดะและใช้บริการต่อเนื่องไม่น้อยกว่าระยะเวลาใช้บริการขั้นต่า ผู้ใช้บริการจะได้รับสิทธิพิเศษ ดังนี้

3.1 “ยกเว้นการเรียกเก็บ” (1) ค่าประกันกล่องรับสัญญาณทรู วิชั่นส์ในจุดหลัก (มูลค่า 2,000 บาท) (2) ค่าติดตั้งอุปกรณ์รับชมรายการจากทรู วิชั่นส์ในจุดหลัก (มูลค่า 2,500 บาทต่อจุด) (3) ค่าธรรมเนียมแรกเข้าบริการอินเทอร์เน็ต (มูลค่า 2,000 บาท) (4) ค่าติดตั้งอุปกรณ์และค่าเดินสายบริการอินเทอร์เน็ต ตามระยะเดินสายที่บริษัทกาหนด (มูลค่า 2,600 บาท) (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ผู้ใช้บริการรับสิทธินี้จะต้องมีสถานภาพการเป็นสมาชิกต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 12 เดือน (“ระยะเวลาใช้บริการขั้นต่า” ตามข้อ 1.2) กรณีดารงสถานภาพการเป็นสมาชิกน้อยกว่าหรือไม่ครบระยะเวลาใช้บริการขั้นต่า บริษัทฯ มีสิทธิ์การเรียกเก็บค่าประกันกล่อง, ค่าติดตั้ง, ค่าธรรมเนียมแรกเข้า ข้างต้น (ที่ได้ยกเว้นให้ ณ วันที่สมัคร) โดยทางบริษัทฯจะคานวณค่าธรรมเนียมแรกเข้า และค่าติดตั้ง โดยจะคิดเฉลี่ยให้ตามสัดส่วนจานวนเดือนที่เหลือจนถึงเดือนที่ครบอายุสัญญา

3.2 รับสิทธิยืมอุปกรณ์ Wi-Fi Router จากทรู อินเทอร์เน็ต หรือ ทรู ยูนิเวอร์แซล FTTB Router มูลค่า 1,500 บาท(ไม่รวม VAT) กรณี FCI WiFi Router มูลค่า 3,200 บาท(ไม่รวม VAT) กรณี FTTH WiFi Router มูลค่า 3,900 บาท(ไม่รวม VAT) ผู้ใช้บริการรับสิทธินี้จะต้องมีสถานภาพการเป็นสมาชิกต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 12 เดือน (“ระยะเวลาใช้บริการขั้นต่า” ตามข้อ 1.2) กรณีดารงสถานภาพการเป็นสมาชิกน้อยกว่าหรือไม่ครบระยะเวลาใช้บริการขั้นต่า บริษัทฯ มีสิทธิ์เรียกคืนอุปกรณ์ Wi-Fi Router ในสภาพที่ใช้งานได้ หากชารุดหรือ หรือ เสียหาย หรือ ไม่สามารถส่งคืนบริษัทได้ ผู้ใช้บริการยินยอมชาระค่าอุปกรณ์ Wi-Fi Router ตามมูลค่าข้างต้น

3.3 ผู้ใช้บริการแพ็กเกจทรู สมาร์ท ชอยส์ 3 บริการ 599 699 หรือ แพ็กเกจทรู สมาร์ท ชอยส์ 4 บริการ 799 หรือ แพ็กเกจทรู สมาร์ท ชอยส์ 4 บริการ 999 หรือ แพ็กเกจทรู สมาร์ท ชอยส์ 4 บริการ 1,299 สามารถเปลี่ยนแปลงแพ็กเกจทรู วิชั่นส์ จาก แพ็กเกจเอ็นจอย เป็น แพ็กเกจ Happy แฟมิลี่ เอชดี, สมาร์ท แฟมิลี่ เอชดี, สปอร์ต แฟมิลี่ เอชดี และซูเปอร์ แฟมิลี่ เอชดี และ แพ็กเกจทรู สมาร์ท ชอยส์ 4 บริการ 2,599 หรือ แพ็กเกจทรู สมาร์ท ชอยส์ 4 บริการ 2,999 สามารถเปลี่ยนแปลงแพ็กเกจจากแพ็กเกจโกลด์ เอชดี เป็น แพ็กเกจแพลทินัม เอชดี ตามอัตราค่าบริการและเงื่อนไขที่บริษัทฯ กาหนด

3.4 ผู้ใช้บริการแพ็กเกจทรู สมาร์ท ชอยส์ 4 บริการ 799 หรือ แพ็กเกจทรู สมาร์ท ชอยส์ 4 บริการ 999 หรือ แพ็กเกจทรู สมาร์ท ชอยส์ 4 บริการ 1,299 สามารถเปลี่ยนแปลงแพ็กเกจทรู อินเทอร์เน็ต จาก ความเร็วสูงสุด 30/10 Mpbs. เป็น ความเร็วสูงสุด 50/20 Mbps. ค่าบริการเพิ่ม 100 บาท/เดือน ความเร็วของอินเทอร์เน็ตสปีด ขึ้นอยู่กับพื้นที่การให้บริการและเงื่อนไขที่บริษัทฯ กาหนด

3.5 ผู้ใช้บริการสามารถสมัครใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ทรูมูฟเอชเพิ่มเติมได้โดยได้รับส่วนลด 30% ของค่าบริการเหมาจ่ายขั้นต่ารายเดือนของเลขหมายที่ 2 เป็นต้นไป สูงสุดไม่เกิน 5 เลขหมาย นับตั้งแต่เดือน (รอบบิล) ที่สมัครใช้บริการเป็นต้นไป นานสูงสุด 12 เดือน (รอบบิล) โดยที่อยู่ในการจัดส่งใบแจ้งค่าใช้บริการของทุกเลขหมายที่สมัคร แฟมิลี่ ซิม ต้องเป็นที่อยู่ในใบแจ้งค่าใช้บริการเดียวกัน ทั้งนี้ ส่วนลดในแพ็กเกจนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลด หรือสิทธิอื่นใดได้

3.6 รับสิทธิพิเศษ “ยกเว้นการเรียกเก็บ” ค่าบริการเสริมจากทรู วิชั่นส์ (1) ชมทรูวิชั่นส์ผ่านอินเทอร์เน็ต (ทรูวิชั่นส์ เอนิแวร์ แอพพลิเคชั่น) ถึง 31 ธันวาคม 2559 มูลค่า 299 บาทต่อเดือน (2) บริการทรูวิชั่นส์ เอชดี พีวีอาร์ มูลค่า 390 บาทต่อเดือนสาหรับแพลทินัม เอชดี และโกลด์ เอชดีแพ็กเกจ (เมื่อประสงค์แจ้งขอเปิดบริการ) เงื่อนไขให้เป็นไปตามทรู วิชั่นส์กาหนด

3.7 ผู้ใช้บริการแพ็กเกจทรู สมาร์ท ชอยส์ 4 บริการ 799 หรือ แพ็กเกจทรู สมาร์ท ชอยส์ 4 บริการ 999 หรือ แพ็กเกจทรู สมาร์ท ชอยส์ 4 บริการ 1,299 สามารถเปลี่ยนแปลงแพ็กเกจทรู อินเทอร์เน็ต จาก ความเร็วสูงสุด 30/10 Mpbs. เป็น ความเร็วสูงสุด 50/20 Mbps. ค่าบริการเพิ่ม 100 บาท/เดือน และ แพ็กเกจ ทรู สมาร์ท ชอยส์ 4 บริการ 799 สามารถเปลี่ยนแปลงแพ็กเกจทรู อินเทอร์เน็ต จาก ความเร็วสูงสุด 30/10 Mpbs. เป็น ความเร็วสูงสุด 100/30 Mbps. ค่าบริการเพิ่ม 600 บาท/เดือน ความเร็วของอินเทอร์เน็ต ขึ้นอยู่กับพื้นที่การให้บริการและเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนด

4. ข้อกาหนดและเงื่อนไขทั่วไป แพ็กเกจทรู สมาร์ท ชอยส์

4.1 ผู้ใช้บริการรับทราบและตกลงว่า ผู้ใช้บริการจะสามารถแจ้งเปลี่ยนความเร็วของบริการอินเทอร์เน็ตได้ เมื่อใช้บริการมาแล้วไม่น้อยกว่า 12 เดือน และระยะเวลาใช้บริการขั้นต่าจะเริ่มนับใหม่ตามแพ็กเกจที่ผู้ใช้บริการสมัครรับสิทธิ

4.2 กรณีที่ผู้ใช้บริการแจ้งลดความเร็วอินเทอร์เน็ตลง หรือเปลี่ยนแพ็กเกจที่ลดลงหรือเปลี่ยนแปลงแพ็กเกจทรูวิชั่นส์ลง ภายในระยะเวลา 6 เดือน(รอบบิล) สิทธิ/ส่วนลดที่ได้รับตามแพ็กเกจนี้สิ้นสุดลงทันที แต่ผู้ใช้บริการยังคงสามารถใช้บริการอินเทอร์เน็ต เบอร์บ้านทรู ทรูวิชั่นส์ ทรูมูฟเอช ได้ตามปกติ ตามแพ็กเกจที่เปลี่ยนแปลง

4.3 ผู้ใช้บริการ แพ็กเกจ ทรู สมาร์ท ชอยส์ 3 บริการ 599 และ 699 หรือ แพ็กเกจทรู สมาร์ท ชอยส์ 4 บริการ 799 หรือ แพ็กเกจ ทรู สมาร์ท ชอยส์ 4 บริการ 999 หรือ แพ็กเกจทรู สมาร์ท ชอยส์ 4 บริการ 1,299 ที่แจ้งความประสงค์ขอระงับการใช้บริการอินเทอร์เน็ตชั่วคราวเกินกว่า 2 เดือน(รอบบิล) และ/หรือ ยกเลิกหรือถูกยกเลิกการใช้บริการอินเทอร์เน็ต หรือบริการทรู วิชั่นส์ บริการใดบริการหนึ่ง ให้ถือว่าผู้ใช้บริการแสดงความประสงค์ยกเลิกการใช้บริการอินเทอร์เน็ต บริการเบอร์บ้านทรู หรือบริการทรู วิชั่นส์ที่เหลือในแพ็กเกจนั้นๆ ด้วย ให้สิทธิที่ได้รับตามแพ็กเกจนั้นๆ สิ้นสุดลงทันที ยกเว้นการใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ทรูมูฟ เอช เบอร์ที่1 และ/หรือเบอร์ที่2 ใน แพ็กเกจทรู สมาร์ท ชอยส์ 3 บริการ 799 หรือ แพ็กเกจทรู สมาร์ท ชอยส์ 4 บริการ 999 หรือ แพ็กเกจทรู สมาร์ท ชอยส์ 4 บริการ 1,299 ผู้ใช้บริการยังคงสามารถใช้บริการต่อไปได้ ตามแพ็กเกจที่ลูกค้าสมัครหรือตามแพ็กเกจต่อไปนี้ แต่ไม่ตัดสิทธิที่จะแจ้งเปลี่ยนแปลงได้
เดิม แพ็กเกจทรู สมาร์ท ชอยส์ 4 บริการ 799 เป็น iSmart 199
เดิม แพ็กเกจทรู สมาร์ท ชอยส์ 4 บริการ 999 เป็น iSmart 649
เดิม แพ็กเกจทรู สมาร์ท ชอยส์ 4 บริการ 1,299 เป็น iSmart 649 (เลขหมายที่ 1) และ iSmart 649 (เลขหมายที่ 2)
และตกลงชาระค่าใช้บริการเหมาจ่ายขั้นต่ารายเดือน และค่าบริการส่วนเกิน (ถ้ามี) ตามรายการส่งเสริมการขายที่เลือกใช้ ณ ปัจจุบัน ให้แก่ ทรูมูฟ เอชต่อไป

4.4 ผู้ใช้บริการ แพ็กเกจทรู สมาร์ท ชอยส์ 4 บริการ 2,599 หรือ แพ็กเกจทรู สมาร์ท ชอยส์ 4 บริการ 2,999 ที่แจ้งความประสงค์ขอระงับการใช้บริการอินเทอร์เน็ตชั่วคราวเกินกว่า 2 เดือน (รอบบิล) และ/หรือ ยกเลิกหรือถูกยกเลิกการใช้บริการอินเทอร์เน็ต บริการเบอร์บ้านทรู หรือบริการทรู วิชั่นส์ หรือบริการ ทรูมูฟ เอช บริการใดบริการหนึ่ง ให้สิทธิที่ได้รับตามแพ็กเกจนั้นๆสิ้นสุดลงทันที และ ผู้ใช้บริการจะถูกปรับลดความเร็วอินเทอร์เน็ตให้เป็นแพ็กเกจมาตรฐาน หรือแพ็กเกจที่ใกล้เคียงกับค่าใช้บริการเดิม อย่างไรก็ดี หากผู้ใช้บริการยังคงใช้บริการอื่นต่อ ให้ถือว่าผู้ใช้บริการประสงค์จะใช้บริการนั้น ๆ แบบเหมาจ่ายรายเดือนแยกต่างหากจากกันต่อไปและตกลงชาระค่าใช้บริการรายเดือนให้แก่ทรู อินเทอร์เน็ต และ/หรือ ทรู ยูนิเวอร์แซล หรือทรู วิชั่นส์ หรือทรูมูฟ เอช แล้วแต่กรณี

4.5 บริการทรูมูฟเอช ที่อยู่ในแพ็กเกจนี้จะสามารถใช้งานได้ หลังจากบริการอินเทอร์เน็ตและบริการทรูวิชั่นส์พร้อมใช้งานแล้วเท่านั้น หากผู้ใช้บริการประสงค์จะใช้บริการทรูมูฟเอชก่อน ให้ถือว่าผู้ใช้บริการสมัครใช้บริการทรูมูฟเอชแยกต่างหากตามแพ็กเกจที่เลือกใช้ ไปจนกว่าบริการอินเทอร์เน็ตและบริการทรูวิชั่นส์พร้อมใช้งาน โดยให้นับวันที่พร้อมใช้งานเป็นวันเริ่มต้นการใช้บริการของแพ็กเกจนี้

4.6 หากบริการอินเทอร์เน็ตถูกระงับ ยกเลิก หรือถูกยกเลิก บริการโทรศัพท์บ้านทรู จะถูกระงับ หรือถูกยกเลิกไปโดยอัตโนมัติ

4.7 ผู้ใช้บริการ แพ็กเกจทรู สมาร์ท ชอยส์ 4 บริการ ที่มีการเปลี่ยนแปลงแพ็กเกจทรู อินเทอร์เน็ต ความเร็วดาวน์โหลด ที่แจ้งความประสงค์ขอระงับการใช้บริการอินเทอร์เน็ตชั่วคราวเกินกว่า 2 เดือน (รอบบิล) และ/หรือ ยกเลิกหรือถูกยกเลิกการใช้บริการอินเทอร์เน็ต บริการเบอร์บ้านทรู หรือบริการทรู วิชั่นส์ หรือบริการ ทรูมูฟ เอช บริการใดบริการหนึ่ง ให้สิทธิที่ได้รับตามแพ็กเกจนั้นๆสิ้นสุดลงทันที และ ผู้ใช้บริการจะถูกปรับลดความเร็วอินเทอร์เน็ต เป็น 15/5Mbps.หรือแพ็กเกจที่ใกล้เคียงกับค่าใช้บริการเดิม
อย่างไรก็ดี หากผู้ใช้บริการยังคงใช้บริการอื่นต่อ ให้ถือว่าผู้ใช้บริการประสงค์จะใช้บริการนั้น ๆ แบบเหมาจ่ายรายเดือนแยกต่างหากจากกันต่อไปและตกลงชาระค่าใช้บริการรายเดือนให้แก่ทรู อินเทอร์เน็ต และ/หรือ ทรู ยูนิเวอร์แซล หรือทรู วิชั่นส์ หรือทรูมูฟ เอช แล้วแต่กรณี

4.8 กรณีผู้ใช้บริการเป็นชาวต่างชาติ จะต้องชาระค่าบริการล่วงหน้าแบบเหมาจ่าย เป็นรายงวด งวดละ 6 เดือน หรือ 12 เดือน (รอบบิล) ตามที่บริษัทฯพิจารณาในแต่ละกรณี
(1) หากมีการแจ้งยกเลิก , ย้าย, เปลี่ยนเลขหมายโทรศัพท์, โอนเปลี่ยนชื่อผู้เช่าเลขหมายโทรศัพท์ หรือ เลขหมายโทรศัพท์ที่ใช้บริการอินเทอร์เน็ต ถูกรื้อถอน สิทธิพิเศษข้างต้นนี้จะถือว่าสิ้นสุดลงทันที หรือในกรณีที่ผู้ใช้บริการขอยกเลิกบริการอินเทอร์เน็ตก่อนครบระยะเวลาใช้บริการขั้นต่าที่กาหนด ผู้ใช้บริการตกลงไม่ขอรับเงินค่าบริการที่ชาระล่วงหน้าข้างต้นไม่ว่ากรณีใดๆ
(2) หลังจากชาระงวดแรกแล้ว หากผู้ใช้บริการไม่ประสงค์จะชาระค่าบริการล่วงหน้าตามข้อ 4.7 ต่อไป ผู้ใช้บริการจะต้องแจ้งให้บริษัทฯ ทราบล่วงหน้าป็นลายลักษณ์อักษรไม่น้อยกว่า 1 เดือนก่อนถึงกาหนดชาระในงวดถัดไป กรณีที่แจ้งช้ากว่ากาหนด การแจ้งดังกล่าวจะมีผลในงวดถัดจากงวดที่จะถึง (3) ไม่ว่ากรณีใดๆ ผู้ใช้บริการตกลงจะไม่ใช้สิทธิขอระงับการใช้บริการอินเทอร์เน็ตชั่วคราว

4.9 ผู้ใช้บริการที่ขอรับสิทธิพิเศษ ใน แพ็กเกจทรู สมาร์ท ชอยส์ ข้างต้นจะต้องจดทะเบียนเปิดใช้บริการอินเทอร์เน็ต และ/หรือบริการโทรศัพท์บ้านทรู และ/หรือบริการบอกรับเป็นสมาชิกทรู วิชั่นส์ และ/หรือบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ทรูมูฟ เอช ภายใต้ชื่อและหมายเลขบัตรประชาชนของผู้ใช้บริการคนเดียวกัน สถานที่ติดตั้งบริการ และที่อยู่ในการจัดส่งใบแจ้งหนี้ทุกประเภทต้องเป็นสถานที่เดียวกัน ตราบเท่าที่ยังขอรับสิทธิพิเศษ แพ็กเกจทรู สมาร์ท ชอยส์ โดยจะได้รับใบแจ้งค่าใช้บริการแบบรวมบิล (ทุกบริการรวมกัน) เมื่อชาระค่าบริการด้วยเงินสด (ไม่รวมถึงการสมัครบริการอิเล็กทรอนิคบิล)

4.10 ในกรณีที่ผู้ใช้บริการมีหนี้ค้างชาระใดๆ ผู้ใช้บริการจะต้องดาเนินการชาระหนี้ที่ค้างให้ครบถ้วนทั้งจานวนก่อน จึงจะสามารถสมัคร แพ็กเกจทรู สมาร์ท ชอยส์ ได้

4.11 สิทธิพิเศษการรับทรูการ์ดขึ้นอยู่กับแพ็กเกจที่กาหนด โดยบริษัทจะจัดส่งบัตรทรูการ์ดให้แก่ผู้ใช้บริการภายใน 60 วัน นับจากวันที่ผู้ใช้บริการได้ชาระค่าบริการรอบบิลที่ 2 ถูกต้องและครบถ้วนทุกบริการและยังคงมีสถานะใช้งานปกติ กรณีผู้ใช้บริการมีบัตรทรูการ์ดอยู่แล้ว และได้รับสิทธิจากสิทธิพิเศษ“แพ็กเกจทรู สมาร์ท ชอยส์” นี้เทียบเท่ากับสิทธิตามบัตรที่ผู้ใช้บริการได้รับอยู่เดิม บริษัทฯ มีสิทธิ์ในการออกบัตรใหม่เพื่อทดแทนบัตรทรูการ์ดเดิม ทั้งนี้ การใช้ทรูการ์ด เป็นไปตามเงื่อนไขที่ทรูการ์ดกาหนด

4.12 จานวนช่องรายการ ทรู วิชั่นส์ ขึ้นอยู่กับแพ็กเกจที่สมัคร และอาจมีการเปลี่ยนแปลง โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

4.13 สิทธิใดๆ ตามข้อกาหนดและเงื่อนไขข้างต้นนี้ ไม่สามารถแลก คืน หรือเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือของอื่นใดได้

4.14 หากผู้ใช้บริการเปลี่ยนแปลง ระงับ หรือถูกระงับ ยกเลิก หรือถูกยกเลิกบริการใดๆ บริการหนึ่งหรือหลายบริการรวมกัน, ย้ายที่อยู่การติดตั้งหรือใบแจ้งค่าใช้บริการ, ถูกรื้อถอนอุปกรณ์หรือสิทธิการใช้บริการใดๆ, เปลี่ยนเลขหมายโทรศัพท์, โอน หรือเปลี่ยนชื่อผู้ใช้บริการ, เปลี่ยนแปลงรายการส่งเสริมการขายหรือแพ็กเกจการใช้บริการใด ๆ หรือปฏิบัติผิดเงื่อนไขหรือข้อกาหนดใดๆ ข้างต้นก่อนครบระยะเวลาใช้บริการขั้นต่า:สิทธิพิเศษตามแพ็กเกจนั้นจะสิ้นสุดลงทันที และผู้ใช้บริการตกลงชาระค่าใช้จ่ายทั้งหมดตามข้อ 3.1 และ 3.2 พร้อมคืนอุปกรณ์ที่ยืมทั้งหมดให้แก่บริษัทฯ ทันทีในวันที่ ยกเลิก หรือถูกยกเลิก หรือปฏิบัติผิดเงื่อนไข

4.15 “บริษัทฯ” มีสิทธิในการยกเลิกการให้สิทธิพิเศษข้างต้นนี้ได้ทันที หากมีข้อกาหนด คาสั่ง หรือนโยบายของหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องกาหนดให้มีการแก้ไข เปลี่ยนแปลง ระงับ หรือยกเลิกเงื่อนไขของบริการใดๆ หรือคาสั่งดังกล่าวเป็นการเพิ่มภาระในการดาเนินการของ “บริษัทฯ”

4.16 เว้นแต่จะได้ระบุไว้โดยชัดแจ้งเป็นอย่างอื่น “บริษัทฯ” มีสิทธิในการแก้ไข เปลี่ยนแปลง ระงับ หรือยกเลิกเงื่อนไขใดๆ ในสิทธิพิเศษข้างต้นนี้ได้ตามความเหมาะสมโดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน ผ่านช่องทางที่ “บริษัทฯ” พิจารณาเห็นสมควร

4.17 ผู้ใช้บริการได้อ่านและเข้าใจข้อกาหนดและเงื่อนไขในแต่ละบริการ รวมทั้งเงื่อนไขของแพ็กเกจที่สมัครใช้บริการโดยตลอดก่อนขอรับสิทธิและ/หรือสมัครใช้บริการแล้ว ตกลงปฏิบัติตามข้อกาหนดและเงื่อนไขข้างต้นโดยเคร่งครัดทุกประการด้วยความสมัครใจ

4.18 แพ็กเกจนี้มีระยะเวลา 12 เดือน (รอบบิล) นับตั้งแต่วันที่จดทะเบียนเปิดใช้บริการตามแพ็กเกจนี้

 

เลื่นขึ้นบนสุด

ผู้แสดงความคิดเห็น Admin ตอบโดยเว็บมาสเตอร์วันที่ตอบ 2016-11-19 20:32:04 IP : 171.4.25.141