ReadyPlanet.com


เงื่อนไขของแพ็กเกจทรู สมาร์ท ชอยส์


เงื่อนไขของแพ็กเกจทรู สมาร์ท ชอยส์

• ลูกค้าจะต้องจดทะเบียนในนามบุคคลธรรมดา และนิติบุคคล เพื่อเปิดใช้บริการอินเทอร์เน็ตทรูซูเปอร์สปีด ไฟเบอร์, บริการรับชมทรูวิชั่นส์ระบบเคเบิลใยแก้ว หรือระบบจานดาวเทียม ตามเงื่อนไขของแพ็กเกจ และบริการทรูมูฟเอชแบบรายเดือน ที่จดทะเบียนภายใต้ชื่อและหมายเลขบัตรประชาชนเดียวกัน สถานที่ติดตั้ง และที่อยู่ในการจัดส่งบิลทุกบริการต้องเป็นสถานที่เดียวกัน และมีรอบบิลเดียวกัน • สิทธิพิเศษฟรี: บริการอินเทอร์เน็ต: 

ค่าแรกเข้า 2,000 บาท ค่าติดตั้ง 2,600 บาท ค่าติดตั้งเลขหมายค่าโทรศัพท์บ้านทรู 3,350 บาท และสิทธิ์ยืม WiFi router มูลค่าสูงสุด 3,900 บาท, บริการทรูวิชั่นส์: ค่าติดตั้งทุกจุด (ปกติ 2,500 บาท/จุด) ค่าประกันอุปกรณ์จุดหลัก (ปกติ 2,000 บาท/จุด) ชมทรูวิชั่นส์ ผ่านทรูวิชั่นส์ เอนิแวร์ แอพพลิเคชั่น ถึง 31 ธ.ค. 59 (ปกติ 299บาท/เดือน) บริการทรูวิชั่นส์ เอชดี พีวีอาร์ (ปกติ 390 บาท/เดือน) สำหรับแพลทินัม เอชดี และโกลด์ เอชดีแพ็กเกจ

• สิทธิโทรฟรีเบอร์บ้านและเบอร์มือถือเฉพาะในแพ็กเกจตลอด 24 ชั่วโมง และสิทธิรับส่วนลด 30% ของค่าบริการเหมาจ่ายขั้นต่ำรายเดือนของทรูมูฟ เอชแบบรายเดือน เลขหมายที่ 2 เป็นต้นไป (สูงสุด 5 เลขหมาย) สำหรับลูกค้าที่มีที่อยู่ในการจัดส่งบิลเป็นที่เดียวกันและสามารถจดทะเบียนต่างหมายเลขบัตรประชาชนได้ • หากลูกค้า ยกเลิก/เปลี่ยนแปลงก่อนครบอายุสัญญา 12 เดือน บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าแรกเข้าและค่าติดตั้ง

อินเทอร์เน็ตจำนวน 4,600 บาท(ไม่รวม VAT) และ ค่าติดตั้งทรูวิชั่นส์จำนวน 2,500 บาท/จุด (รวม VAT) และต้องคืน WiFi router และ โทรศัพท์บ้านไร้สาย(ถ้ามี) หากชำรุด สูญหาย หรือไม่ส่งคืน กรณี FTTB WiFi Router ชำระเป็นเงิน 1,500 บาท (ไม่รวม VAT) กรณี FCI WiFi Router ชำระเป็นเงิน 3,200 บาท (ไม่รวม VAT) กรณี FTTH WiFi Router ชำระเป็นเงิน 3,900 บาท (ไม่รวม VAT) และค่าโทรศัพท์บ้านไร้สายจำนวนเงิน 999 บาท (รวม VAT) • หากลูกค้าเลือกซื้อเพิ่มค่าโทรศัพท์บ้าน 100 บาท/เดือน จะได้รับฟรีเครื่องโทรศัพท์บ้านไร้สาย 1 เครื่อง/1ท่านเท่านั้น พร้อมค่าโทรเบอร์บ้านและเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ 150 นาที/เดือน, ลูกค้าจะได้รับเครื่องโทรศัพท์บ้านไร้สาย หลังจากอินเทอร์เน็ตติดตั้งแล้ว ภายใน 30 วัน • สิทธิค่าโทรที่ได้รับในแพ็กเกจสำหรับบริการโทรศัพท์บ้านทรูผ่านสายเคเบิล/มือถือทรูมูฟเอช ไม่รวมถึงค่าโทรทางไกลระหว่างประเทศ และการโทรเลขหมายพิเศษและบริการข้อมูลต่างๆทุกประเภท • อัตราค่าบริการส่วนเกิน: มือถือทรูมูฟเอช:ค่าโทร 1.5บาท/นาที, SMS 3 บาท/ข้อความ, MMS 5บาท/ครั้ง, WiFi 1บาท/นาที โทรศัพท์บ้านทรู: โทรเบอร์โทรศัพท์พื้นฐานเครือข่ายเดียวกันทั่วไทย และเบอร์โทรศัพท์พื้นฐานเครือข่ายอื่นในจังหวัดเดียวกัน คิดอัตรา 3 บาทต่อครั้ง, โทรเบอร์โทรศัพท์พื้นฐานต่างจังหวัด และโทรออกไปยังเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ทุกเครือข่ายคิดอัตรา 1 บาท ต่อนาที คิดเป็นนาที • สิทธิ์ใช้ 4G ได้ที่ความเร็วสูงสุด 100 Mbps. และ 3G ได้ที่ความเร็วสูงสุด 42 Mbps. ตามปริมาณที่กำหนด (หลังจากนั้น จะใช้งานได้ต่อเนื่องที่ความเร็วสูงสุด 128 kbps. สำหรับแพ็กเกจทรู สมาร์ท ชอยส์ 4 บริการ 799, 999 และ 1,299 และ 384 kbps. สำหรับแพ็กเกจทรู สมาร์ท ชอยส์ 4 บริการ 2,599 และ 2,999) ทั้งนี้ขึ้นอยุ่กับพื้นที่ให้บริการ และอุปกรณ์ที่รองรับ สามารถตรวจสอบพื้นที่ 4G|3G และ WiFi by Truemove H ได้ที่ www.truemove-h.com/4G และ www.truemove-h.com/wifi • ราคาแพ็กเกจ, ค่าแรกเข้า, ค่าติดตั้ง และค่าอุปกรณ์ยังไม่รวม VAT • จำนวนช่องและรายการทรูวิชั่นส์ขึ้นอยู่กับแพ็กเกจที่สมัครอาจมีการเปลี่ยนแปลง โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.truevisionsgroup.com • สิทธิพิเศษใดๆ ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือของอื่นใดได้ • เงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ บ. ทรู อินเทอร์เน็ต จำกัด และ/หรือ บริษัท ทรู ยูนิเวอร์แซล คอนเวอร์เจ้นซ์ จำกัด และ/หรือ บริษัท เรียล มูฟ จำกัด และ/หรือ บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด และ/หรือ บริษัท ทรู วิชั่นส์ กรุ๊ป จำกัด และบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงสิทธิพิเศษ

โปรดตรวจสอบเงื่อนไขเพิ่มเติมก่อนสมัครทรู สมาร์ท ชอยส์ ที่ www.truesmartchoice.com

 

คำขอ / สัญญาใช้บริการ และ/หรือ ซื้อสินค้าของบริษัทในกลุ่มทรู

 

  1. เงื่อนไขทั่วไปสำหรับบริการ TrueOnline-Internet Package (XDSL, Fiber Cable Internet, FTTH) สำหรับ Home Package

            1.1 สัญญานี้ทำขึ้นระหว่างผู้ใช้บริการ กับ บริษัท ทรู อินเทอร์เน็ต จำกัด และ/หรือ บริษัท ทรู ยูนิเวอร์แซล คอนเวอร์เจ้นซ์ จำกัด (รวมเรียกว่า บริษัทฯ) เพื่อสมัครใช้บริการ TrueOnline-Internet Package (XDSL, Fiber Cable Internet, FTTH) จากบริษัทฯ (ต่อไปเรียกว่า บริการฯ)

            1.2 ผู้ใช้บริการสมัครใจใช้บริการฯ ตามสัญญานี้เป็นเวลาต่อเนื่องกันไม่น้อยกว่า 12 เดือน หรือ 18 เดือน หรือ 24 เดือน หรือตามที่แต่ละโปรโมชั่นกำหนด

                  1.2.1 กรณีลูกค้าสมัครใช้บริการ TrueOnline-Internet ในพื้นที่ XDSL ยกเลิกก่อนกำหนด ผู้ใช้บริการยินดีชำระค่าธรรมเนียมแรกเข้า คืนให้แก่บริษัทฯ เป็นจำนวนเงิน 2,000 บาท(ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) พร้อมคืนอุปกรณ์ตามเงื่อนไขในหนังสือรับสิทธิฯ รวมถึงชำระค่าติดตั้งโทรศัพท์บ้าน เป็นจำนวนเงิน 3,584.50 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (กรณีได้รับสิทธิยกเว้นการเรียกเก็บค่าติดตั้งโทรศัพท์บ้าน) และ ชำระค่าติดตั้งอุปกรณ์และค่าเดินสายให้แก่บริษัทฯ เป็นจำนวนเงิน 2,600 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

                  1.2.2 กรณีลูกค้าสมัครใช้บริการ TrueOnline-Internet ในพื้นที่ Fiber Cable Internet (FCI) ยกเลิกก่อนกำหนด ผู้ใช้บริการยินดีชำระค่าธรรมเนียมแรกเข้า คืนให้แก่บริษัทฯ เป็นจำนวนเงิน 2,000 บาทรวมถึงค่าติดตั้งอุปกรณ์ และค่าเดินสายให้แก่บริษัทฯ เป็นจำนวนเงิน 2,600 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) พร้อมคืนอุปกรณ์ตามเงื่อนไขกำหนด

                  1.2.3 กรณีลูกค้าสมัครใช้บริการ TrueOnline-Internet ในพื้นที่ FTTH ยกเลิกก่อนกำหนด ผู้ใช้บริการยินดีชำระค่าธรรมเนียมแรกเข้า คืนให้แก่บริษัทฯ เป็นจำนวนเงิน 2,000 บาทรวมถึงค่าติดตั้งอุปกรณ์ และค่าเดินสายให้แก่บริษัทฯ เป็นจำนวนเงิน 2,600 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) พร้อมคืนอุปกรณ์ตามเงื่อนไขกำหนด

            1.3 ผู้ใช้บริการจะไม่นำบริการฯที่ได้รับจากบริษัทฯ ไปให้บุคคลอื่นใดใช้ หรือให้บริการต่อ หรือไปดำเนินการ อย่างอื่นอย่างใดที่อาจก่อให้เกิดภัยต่อสังคม และความมั่นคง หรือความสงบเรียบร้อยของประเทศ หรือ  ขัดต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชน ขัดต่อกฎหมาย หรือระเบียบข้อบังคับของราชการ หรือก่อให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลใด

            1.4 ผู้ใช้บริการจะต้องไม่กระทำการใดๆที่เป็นเหตุทำให้ผู้อื่นเกิดความเสียหาย และ/หรือจะต้องไม่กระทำการใดๆอันเป็นความผิดต่อพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 และ/ หรือกฎหมายอื่นใดที่กำหนดความผิดเกี่ยวกับการใช้งานคอมพิวเตอร์ และการใช้งานเครือข่าย อินเทอร์เน็ต หากผู้ใช้บริการฝ่าฝืนเงื่อนไขตามข้อ 1.4 นี้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการระงับ หรือยกเลิกการให้บริการตามสัญญานี้โดยทันที และผู้ใช้บริการจะต้องรับผิดในความเสียหายที่เกิดขึ้นจากกรณีดังกล่าวแต่เพียงฝ่ายเดียว

            1.5 ในระหว่างการให้บริการฯ บริษัทฯ มีความจำเป็นต้องตัดการให้บริการอินเทอร์เน็ตชั่วคราว Disconnect ทุกๆ 24 ชั่วโมง สำหรับบริการ TrueOnline-Internet เพื่อตรวจสอบ และบันทึก ปริมาณการใช้งาน

            1.6 ผู้ใช้บริการจะต้องไม่ส่ง E-Mail ขยะ หรือสิ่งที่เป็นอันตรายต่อเครื่องคอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์อื่นใด หรือ การใช้งานโครงข่าย เช่น  Junk Mail, Spam Mail, Virus Computer หรือ Worm เป็นต้น

            1.7 กรณีใช้บริการเสริม หรือบริการในลักษณะที่เป็นการซื้อเพิ่มเติมนอกเหนือจากแพ็คเกจหลัก จะสิ้นสุดทันที เมื่อมีการเปลี่ยนแพ็คเกจ เปลี่ยนความเร็ว หรือยกเลิกการใช้บริการ

            1.8 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการให้บริการฯตามสัญญานี้ หากปรากฏว่าผู้ใช้บริการนำบริการฯไปใช้งานแบบต่อพ่วง หรือผู้ใช้บริการนำบริการฯไปใช้จนมีค่าเฉลี่ยการรับ-ส่งข้อมูลเกินปริมาณที่กำหนด

            1.9 ในกรณีที่มีการใช้งานผิดประเภท และ/หรือมีการต่อพวงเกินกว่า 1 เครื่อง ผู้ใช้บริการทราบดี และยอมรับว่ากรณีดังกล่าว ส่งผลทำให้ความเร็วในการให้บริการฯตามสัญญาบริการนี้ลดลงมาก และผู้ใช้บริการยินยอมให้บริษัทฯเรียกเก็บค่าบริการฯ ตามจำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เกิน และตามระยะเวลาที่นำไปใช้งานต่อ โดยบริษัทฯขอสงวนสิทธิในการระงับการให้บริการ

            1.10 กรณีผู้สมัครเป็นบุคคลต่างชาติ การสมัครบริการ TrueOnline-Internet Package สามารถปฏิบัติได้ดังนี้

                   1.10.1 ผู้สมัครจะต้องมีใบอนุญาตทำงาน (Work Permit) ที่มีอายุเหลือไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือสัญญาเช่าที่พักอาศัยที่มีชื่อผู้ใช้บริการเป็นผู้เช่า และมีอายุเหลือในสัญญาเช่า ไม่น้อยกว่า 1 ปี เพื่อใช้เป็นเอกสารประกอบการสมัครใช้บริการฯ

                   1.10.2 กรณีผู้สมัครเป็นบุคคลต่างชาติที่ไม่มีใบอนุญาตทำงาน ต้องสมัครแบบชำระค่า ใช้บริการล่วงหน้าขั้นต่ำ 6 เดือน นับจากวันสมัคร

            1.11 ลูกค้าสามารถเปลี่ยนบริการ TrueOnline-Internet ได้เมื่อมีอายุสัญญามากกว่า หรือเท่ากับ 6 เดือน และอายุสัญญาจะถูกนับใหม่ตามประเภทโปรโมชั่นที่ลูกค้าสมัคร

            1.12 ผู้ใช้บริการตกลงใช้บริการจาก ทรู อินเทอร์เน็ต และเมื่อ ทรู ยูนิเวอร์แซล เปิดให้บริการในพื้นที่ของ  ผู้ใช้บริการแล้ว ผู้ใช้บริการตกลงมอบอำนาจให้บริษัทยกเลิกการใช้บริการกับ ทรู อินเทอร์เน็ต และผู้ใช้บริการตกลงใช้บริการของ ทรู ยูนิเวอร์แซล ซึ่งจะเป็นเทคโนโลยี xDSL FTTB FCI และ/หรือ FTTH อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือ เทคโนโลยีอื่นใดตามแต่พื้นที่ให้บริการ ทั้งนี้ นับแต่วันที่ ทรู ยูนิเวอร์แซล เริ่มให้บริการเป็นต้นไป โดยให้คำขอ/สัญญาใช้บริการนี้มีผลบังคับใช้ต่อไป อนึ่ง หลังการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ในการชำระค่าบริการผู้ใช้บริการตกลงให้บริษัทหักชำระค่าบริการที่ค้างชำระ (หากมี) ให้กับ ทรู อินเทอร์เน็ต ก่อน หากมีเหลือจึงให้นำไปชำระค่าบริการของ ทรู ยูนิเวอร์แซล ต่อไป  

 

  1. อัตราค่าบริการ ค่าติดตั้ง และค่าใช้จ่ายสำหรับการใช้บริการ

            2.1 ในการใช้บริการฯตามสัญญานี้ ผู้ใช้บริการตกลงจะชำระค่าบริการฯให้แก่บริษัทฯ ตามอัตราที่กำหนดตาม Packageที่สมัคร โดยบริษัทฯจะเรียกเก็บค่าบริการจากผู้ใช้บริการเป็นรายเดือน หากรอบบิลแรกที่เริ่มใช้บริการฯไม่ตรงกับวันที่ 1 ของเดือน บริษัทฯจะเรียกเก็บค่าบริการตามสัดส่วนระยะเวลาการใช้บริการจริง ทั้งนี้ บริษัทฯจะเริ่มคิดค่าบริการดังกล่าว นับแต่วันที่ผู้ใช้บริการประสงค์จะใช้บริการฯเป็นครั้งแรก และในวันดังกล่าว ผู้ใช้บริการสามารถใช้บริการฯได้จริง และในรอบบิลต่อๆไปจนวันสิ้นสุดการใช้บริการ

            2.2 ยอดค่าบริการฯ และ/หรือค่าธรรมเนียมอื่นๆ (ถ้ามี) ที่บริษัทฯได้บันทึกไว้ ให้ถือเป็นข้อมูลที่ถูกต้องและใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณการเรียกเก็บจากผู้ใช้บริการต่อไป ทั้งนี้ ไม่ตัดสิทธิของผู้ใช้บริการที่มีอยู่ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการขอข้อมูลเกี่ยวกับการใช้บริการฯ และ/หรือในการร้องเรียนความไม่ถูกต้องของยอดค่าบริการที่บริษัทฯเรียกเก็บจากผู้ใช้บริการ ต่อหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง

            2.3 ผู้ใช้บริการต้องชำระค่าบริการฯ และค่าธรรมเนียมอื่นๆ (ถ้ามี) ภายในกำหนดเวลาที่ระบุในใบเรียกเก็บเงินหากผู้ใช้บริการผิดนัดชำระค่าบริการฯงวดหนึ่งงวดใด ผู้ใช้บริการยินยอมชำระค่าบริการฯพร้อมดอกเบี้ยในอัตราที่ไม่สูงกว่าที่กฎหมายกำหนด และบริษัทฯสงวนสิทธิในการระงับการให้บริการฯ และ/หรือยกเลิกการให้บริการฯได้ตามกฎหมาย

            2.4 ในกรณีที่ผู้ใช้บริการเลือกชำระค่าบริการฯกับตัวแทนรับชำระค่าบริการฯ เช่น เคาน์เตอร์เซอร์วิส เป็นต้นผู้ใช้บริการจะต้องชำระค่าบริการ Service Fee (ถ้ามี) ให้แก่ตัวแทนที่รับชำระค่าบริการฯดังกล่าวตามอัตราที่ตัวแทนรับชำระค่าบริการรายนั้นๆกำหนด

            2.5 ในการใช้บริการ TrueOnline-Internet ในพื้นที่ Fiber Cable Internet หากระยะการเดินสายสัญญาณ (RG-6) จากจุดปล่อยสัญญาณ (Tap Port) จนถึงจุดติดตั้ง Modem เกินกว่า 70 เมตร ผู้ใช้บริการจะต้องชำระค่าธรรมเนียมในการเดินสายส่วนเกิน ในราคาเมตรละ 25 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) โดยผู้ใช้บริการเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายกับตัวแทนติดตั้งเอง

            2.6 ในกรณีที่มีเหตุขัดข้องในการใช้บริการฯ ผู้ใช้บริการจะแจ้งเหตุขัดข้องให้บริษัทฯทราบ และบริษัทฯจะจัดส่งช่างเทคนิคเพื่อแก้ไขเหตุขัดข้องดังกล่าว ณ สถานที่ติดตั้ง ตามที่ระบุในสัญญานี้ โดยมีเงื่อนไขดังต่อไปนี้

                  2.6.1 หากเหตุขัดข้องเกิดจากโครงข่าย TrueOnline-Internet และมิได้มีสาเหตุมาจากคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้บริการ ช่างเทคนิคดังกล่าว จะเป็นผู้แก้ไขเหตุขัดข้องดังกล่าวจนผู้ใช้บริการสามารถใช้บริการฯได้ตามปกติ โดยผู้ใช้บริการไม่ต้องชำระค่าใช้จ่ายใดๆ

                  2.6.2 หากเหตุขัดข้องดังกล่าวเกิดจาก Software ในเครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้บริการ ช่างเทคนิคจะเป็นผู้แก้ไขเหตุขัดข้องดังกล่าว จนผู้ใช้บริการสามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้ตามปกติ โดยผู้ใช้บริการตกลงชำระค่าดำเนินการดังกล่าวให้แก่บริษัทฯ เป็นจำนวนเงิน500 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ต่อครั้ง ภายในกำหนดเวลาที่ระบุในใบเรียกเก็บเงินที่บริษัทฯจะจัดส่งให้แก่ผู้ใช้บริการ

                  2.6.3 หากเหตุขัดข้องดังกล่าวเกิดจาก Hardware ในเครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้บริการ บริษัทฯจะแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบ เพื่อผู้ใช้บริการจะได้ดำเนินการแก้ไขเองต่อไป ซึ่งในกรณีนี้ผู้ใช้บริการตกลงชำระค่าใช้จ่ายในการส่งช่างเทคนิคไปตรวจสอบเหตุขัดข้อง เป็นจำนวนเงิน 500 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ต่อครั้ง ภายในกำหนดเวลาที่ระบุในใบเรียกเก็บเงินที่บริษัทฯจะจัดส่งให้แก่ผู้ใช้บริการ

            2.7 การแก้ไขเหตุขัดข้องตามข้อ 2.6 ของสัญญานี้ บริษัทฯ และ/หรือช่างเทคนิคจะไม่รับผิดชอบความเสียหาย/ สูญหายของข้อมูลส่วนบุคคล หรือข้อมูลอื่นใดอันเกิดจากการแก้ไขเหตุขัดข้อง และ/หรือความเสียหายของคอมพิวเตอร์ หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของฮาร์ดแวร์และซอฟแวร์ หากช่างเทคนิคได้ทำการตรวจสอบอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ด้วยวิธีที่ถูกต้องแล้ว

 

  1. สิทธิพิเศษการยืมอุปกรณ์ สำหรับใช้บริการฯ ตามสัญญานี้

           3.1 กรณีผู้ใช้บริการสมัครใช้บริการ TrueOnline-Internet ในพื้นที่ XDSL บริการอินเทอร์เน็ตผ่านสายโทรศัพท์

                 3.1.1 ผู้ใช้บริการจะได้รับสิทธิพิเศษการยืมเครื่อง Wi-Fi Router ตามความเร็วที่ขอรับบริการฯเป็นจำนวน 1 เครื่อง ต่อการใช้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง 1 วงจร สิทธิในการยืมWi-Fi Router ให้สิทธิเฉพาะกรณีสมัครใหม่ หรือยกเลิกบริการ TrueOnline-Internet มาแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือนเท่านั้น และผู้ขอใช้บริการต้องสมัครใช้บริการฯต่อเนื่อง 12 เดือน หรือ 18 เดือน หรือ 24 เดือน หรือตามที่แต่ละโปรโมชั่นกำหนด

                 3.1.2 กรณี Wi-Fi Router ชำรุด หรือไม่สามารถใช้ติดตั้งได้ตามปกติ ด้วยสาเหตุจากโรงงานผู้ผลิต หรือเกิดจากการใช้งานตามปกติ ผู้ใช้บริการต้องนำ Wi-Fi Router มาคืน ณสำนักงานสาขา ภายใน 7 วัน นับจากวันที่ได้รับ Wi-Fi Router หรือ ภายใน 7 วัน นับจากวันนัดติดตั้ง และช่างผู้ติดตั้ง ได้ออกเอกสารยืนยันเพื่อให้นำ Wi-Fi Router ส่งคืน

                 3.1.3 บริษัทฯขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนอุปกรณ์ทดแทนให้ สำหรับกรณีตามข้อ 3.1.2 ภายในช่วงระยะเวลาสัญญารับสิทธิยืม Wi-Fi Router 12 เดือน หรือ 18 เดือน หรือ 24 เดือนหรือ ตามที่แต่ละโปรโมชั่นกำหนด และขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บคืนอุปกรณ์ชุดที่ไม่สามารถใช้งานได้เมื่อมีการทดแทนอุปกรณ์ให้แล้ว

                 3.1.4 ผู้ใช้บริการตกลงนำ Wi-Fi Router ไปใช้กับเลขหมายของบริการ TrueOnline-Internet ในพื้นที่ XDSL ตามสัญญาใช้บริการฯนี้เท่านั้น

                 3.1.5 อุปกรณ์นี้เป็นทรัพย์สินของบริษัทฯ และเนื่องจากผู้ยืมได้สมัครใช้บริการฯต่อเนื่องมีกำหนด 12 เดือนตามข้อ 3.1.1 หรือต่อเนื่องตามแต่ละโปรโมชั่นกำหนด บริษัทฯจึงนำ Wi-Fi Router ดังกล่าวข้างต้น ออกให้ผู้ใช้บริการยืมตามสัญญานี้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ และ ผู้ใช้บริการไม่สามารถโอนสิทธิตามข้อ 3. นี้ให้กับบุคคลอื่นได้

                 3.1.6 บริษัทฯขอสงวนสิทธิที่จะบอกเลิก/ระงับการให้ยืมได้ทันที หากมีการนำ Wi-Fi Routerไปใช้งานในทางที่ไม่ถูกต้อง หรือขัดต่อกฎหมาย หรือเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายต่อ ชื่อเสียงของบริษัทฯ หรือมีการเคลื่อนย้าย ดัดแปลง แก้ไข หรือนำอุปกรณ์อื่นมาเชื่อมต่อ

                 3.1.7 บริษัทฯตกลงว่า เฉพาะ Wi-Fi Router ที่ผู้ใช้บริการได้ยืมตามสัญญานี้ให้ Wi-Fi Router โอนเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ยืม เมื่อผู้ใช้บริการได้ใช้บริการครบกำหนดตาม ข้อ 3.1.1 แล้ว

                 3.1.8 หากผู้ใช้บริการยกเลิกการใช้บริการก่อนครบกำหนดตามข้อ 3.1.1 หรือ กรณีที่หมายเลขโทรศัพท์พื้นฐานที่ระบุไว้ในสัญญาขอใช้บริการ และ/หรือ บริการ TrueOnline-Internet ในพื้นที่ XDSL ถูกระงับอันเนื่องมาจากการค้างชำระค่าบริการ หรือการให้บริการสิ้นสุดลงไม่ว่ากรณีใดๆ หรือผู้ขอใช้บริการมิได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขของสัญญาใช้บริการให้ถือว่าการให้ยืม Wi-Fi Router นี้สิ้นสุดทันที โดยผู้ใช้บริการต้องนำ Wi-Fi Routerที่ยืมไป คืนให้แก่บริษัทฯ ณ สำนักงานของบริษัทฯในสภาพใช้งานได้ดี หากไม่นำมาคืนหรือ Wi-Fi Router ที่นำมาคืนชำรุดเสียหาย หรือไม่อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานได้ตามปกติผู้ใช้บริการต้องชำระค่าเสียหายให้แก่บริษัทฯตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจริงกับ Wi-Fi Router ซึ่งค่าเสียหายดังกล่าว จะไม่เกินไปกว่าราคาตลาดของอุปกรณ์ Wi-Fi Routerในเวลาที่ผู้ขอใช้บริการต้องส่งมอบ Wi-Fi Router คืนให้แก่บริษัทฯ ทั้งนี้ภายใน 14 วันนับจากวันที่สัญญาขอใช้บริการนี้สิ้นสุดลง

                3.1.9 กรณีที่ Wi-Fi Router ที่ยืมไปสูญหาย ผู้ใช้บริการประสงค์จะใช้บริการต่อจนครบกำหนด12 เดือน หรือครบตามระยะเวลาขั้นต่ำที่แต่ละโปรโมชั่นกำหนด ผู้ใช้บริการตกลงที่จะชำระค่าเสียหายของ Wi-Fi Router ให้แก่บริษัทฯ ตามราคาตลาดของอุปกรณ์ Wi-FiRouter ณ ขณะนั้น และบริษัทฯจะจัดหา Wi-Fi Router ที่สามารถใช้งานทดแทนกันได้(ซึ่งอาจเป็นรุ่นเดียวกันหรือไม่ก็ได้) โดยผู้ขอใช้บริการต้องนำสัญญาใช้บริการฯนี้มา เพื่อแก้ไขหมายเลข Wi-Fi Router ที่ยืมให้ถูกต้อง

          3.2 กรณีผู้ใช้บริการสมัครใช้บริการ TrueOnline-Internet ในพื้นที่ Fiber Cable Internet (FCI) บริการอินเทอร์เน็ตผ่านสายเคเบิล และกรณีผู้ใช้บริการสมัครใช้บริการ TrueOnline-Internet ในพื้นที่ FTTH บริการอินเทอร์เน็ตผ่านสายไฟเบอร์

                3.2.1 ผู้ใช้บริการตกลงขอรับสิทธิพิเศษยืม Modem/Router จากบริษัทฯ ภายใต้เงื่อนไขการยืมโมเด็ม ดังต่อไปนี้

                        3.2.1.1 ผู้ใช้บริการตกลงนำอุปกรณ์ไปใช้กับเลขหมายของบริการ TrueOnline-Internet ตามสัญญาใช้บริการนี้กับบริษัทฯเท่านั้น

                        3.2.1.2 อุปกรณ์นี้เป็นทรัพย์สินของบริษัทฯ และเนื่องจากผู้ใช้บริการได้สมัครใช้ บริการฯ บริษัทฯจึงนำอุปกรณ์ดังกล่าวข้างต้นออกให้ผู้ใช้บริการยืมตาม สัญญานี้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ

                        3.2.1.3 บริษัทฯขอสงวนสิทธิที่จะบอกเลิก/ระงับการให้ยืมได้ทันที หากมีการนำ อุปกรณ์ไปใช้งานในทางที่ไม่ถูกต้อง หรือขัดต่อกฎหมาย หรือเป็นเหตุให้   เกิดความเสียหาย/เสื่อมเสียต่อชื่อเสียงของบริษัทฯ

                        3.2.1.4 สำหรับผู้สมัครบริการ TrueOnline-Internet ในพื้นที่ Fiber Cable Internet (FCI) บริษัทฯขอสงวนสิทธิการให้ยืมอุปกรณ์โมเด็มรุ่น DOCSIS 2.0 สำหรับผู้ขอใช้บริการที่ความเร็วต่ำกว่า 20 Mbps. หรือรุ่น DOCSIS 3.0สำหรับผู้ขอใช้บริการที่ความเร็วเท่ากับ หรือสูงกว่า 20 Mbps. ขึ้นไปเท่านั้นพร้อมอุปกรณ์ครบเซต ประกอบด้วย อุปกรณ์โมเด็ม, ปลั๊กไฟและสาย อินเทอร์เน็ต

                        3.2.1.5 สำหรับผู้สมัครบริการ TrueOnline-Internet ในพื้นที่ FTTH ผ่านสายไฟเบอร์ บริษัทฯขอสงวนสิทธิการให้ยืมอุปกรณ์โมเด็มรุ่นของ FTTH พร้อมอุปกรณ์ครบเซต ประกอบด้วย อุปกรณ์โมเด็ม, ปลั๊กไฟและสายอินเทอร์เน็ต

                        3.2.1.6 ผู้ใช้บริการต้องชำระค่าเสียหายของอุปกรณ์ให้แก่บริษัทฯตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจริงกับอุปกรณ์ ซึ่งค่าเสียหายดังกล่าวจะไม่เกินไปกว่าราคาตลาดของอุปกรณ์ ณ ขณะนั้น ในกรณีที่มีการยกเลิกการใช้บริการตามกรณีดังต่อไปนี้

                                   - กรณีที่ผู้ใช้บริการยกเลิกการใช้บริการ ผู้ใช้บริการตกลงนำอุปกรณ์รวมทั้งอุปกรณ์ที่ยืมไป (ถ้ามี) คืนให้แก่บริษัทฯ ณ สำนักงานของ บริษัทฯในสภาพใช้งานได้ดี หากอุปกรณ์ที่นำมาคืนชำรุดเสียหาย หรือ ไม่อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน ผู้ใช้บริการต้องชำระค่าเสียหายของ อุปกรณ์ให้แก่บริษัทฯ

                                   - กรณีที่บริการ TrueOnline-Internet ถูกระงับอันเนื่องมาจากการค้างชำระค่าบริการ หรือผู้ใช้บริการมิได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขของสัญญาใช้บริการ ให้ถือว่าสัญญายืมนี้สิ้นสุดทันที โดยผู้ใช้บริการตกลงนำอุปกรณ์รวมทั้งอุปกรณ์ที่ยืมไป (ถ้ามี) คืนให้แก่บริษัทฯ ณ สำนักงานของ บริษัทฯในสภาพใช้งานได้ดี หากอุปกรณ์ที่นำมาคืนชำรุดเสียหาย หรือ ไม่อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน ผู้ใช้บริการต้องชำระค่าเสียหายของอุปกรณ์ให้แก่บริษัทฯ

                                   - กรณีอุปกรณ์ที่ยืมไปสูญหาย และผู้ใช้บริการประสงค์ที่จะใช้บริการต่อ ผู้ใช้บริการตกลงที่จะชำระค่าเสียหายของอุปกรณ์ให้แก่บริษัทฯ

               3.2.2 ผู้ใช้บริการได้อ่านและเข้าใจเงื่อนไขในการขอรับสิทธิพิเศษนี้แล้ว โดยผู้ใช้บริการตกลงที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขดังกล่าวทุกประการ และผู้ใช้บริการได้รับอุปกรณ์ที่ยืมจากบริษัทฯ จำนวน 1 เครื่องในสภาพพร้อมใช้งานได้ดีเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

               3.2.3 ผู้ใช้บริการตกลงจะไม่เคลื่อนย้าย ดัดแปลง แก้ไข และ/หรือนำอุปกรณ์อื่นใดมาเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ในการให้บริการเป็นอันขาด เว้นแต่จะได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจาก บริษัทฯก่อน

               3.2.4 สำหรับการใช้บริการ บริษัทฯจะทำการติดตั้งอุปกรณ์ และตั้งค่าต่างๆที่จำเป็นสำหรับอุปกรณ์ เพื่อสามารถใช้บริการได้ดีตามปกติ แต่ไม่รวมถึงการตั้งค่าทางด้านระบบโครงข่าย อุปกรณ์ LAN หรือ Computer ของผู้ใช้บริการ

               3.2.5 หากการใช้บริการฯสิ้นสุดลง ผู้ใช้บริการจะต้องนำส่งอุปกรณ์ดังต่อไปนี้ในสภาพดีพร้อมใช้งาน คืนให้แก่บริษัทฯด้วยตนเอง ณ ร้านทรูช้อป, ทรูมูฟช้อป ทุกสาขา หรือสถานที่ๆทางบริษัทฯกำหนด

               3.2.6 เมื่อการให้บริการสิ้นสุดลง ผู้ใช้บริการตกลงยินยอมให้บริษัทฯเข้าไปในสถานที่ใดๆที่อุปกรณ์ตั้งอยู่เพื่อถอดถอนอุปกรณ์ได้ หากบริษัทฯไม่สามารถเข้าถอดถอนอุปกรณ์ และ/หรือการถอดถอนอุปกรณ์ล่าช้าเนื่องจากเหตุใดๆ ผู้ใช้บริการรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดขึ้นจากการที่บริษัทฯไม่สามารถเข้าถอดถอนอุปกรณ์ได้ และ/หรือการถอดถอนอุปกรณ์ล่าช้า (ถ้ามี) ให้แก่บริษัทฯ

               3.2.7 บริษัทฯเป็นผู้รับผิดชอบจัดหาผู้รับเหมาเกี่ยวกับการเดินสายภายในสถานที่ติดตั้งทั้งหมด

               3.2.8 ผู้ใช้บริการจะต้องจัดเตรียมสถานที่สำหรับการติดตั้งอุปกรณ์ (ถ้ามี) ด้วยค่าใช้จ่ายของของผู้ใช้บริการเอง รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นๆที่อาจเกิดขึ้นอันเกี่ยวกับการใช้บริการตามคำขอ/สัญญาใช้บริการนี้ เช่น ค่ากระแสไฟฟ้า ค่าเดินสายส่วนเกินในสถานที่ติดตั้ง เป็นต้น

               3.2.9 ผู้ใช้บริการจะต้องสงวนรักษาอุปกรณ์ของบริษัทฯให้อยู่ในสภาพที่เรียบร้อยสามารถใช้งานได้ดีตลอดเวลาเสมอเช่น วิญญูชนทั่วไปจะสงวนรักษาทรัพย์สินของตนเอง หากอุปกรณ์นั้น ชำรุดเสียหาย และ/หรือสูญหาย อันเกิดจากความผิดของผู้ใช้บริการ ผู้ใช้บริการต้อง รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการแก้ไขซ่อมแซม หรือชดใช้ค่าเสียหาย

 

  1. สิทธิของผู้ใช้บริการที่จะได้รับจากการสมัครใช้บริการฯ

          4.1 ผู้ใช้บริการได้รับสิทธิพิเศษการยืมอุปกรณ์ตามข้อ 3 ของสัญญานี้

          4.2 ผู้ใช้บริการสามารถส่งข้อความอิเล็กทรอนิกส์ (Email) ถึงผู้รับ (To) ส่งสำเนา (cc) และส่งสำเนาซ่อน (bcc)ได้รวมกันครั้งละไม่เกิน 50 แอดเดรส (Address) และสูงสุดไม่เกิน 100 ฉบับ ภายในระยะเวลา 1 ชั่วโมง

          4.3 ผู้ใช้บริการสามารถแนบ (Attach) เอกสาร ภาพ และ/หรือข้อมูลใดๆ ลงใน Email เพื่อส่งออก หรือรับเข้า ได้ครั้งละไม่เกิน 10 MB (Megabyte)

          4.4 ผู้ใช้บริการจะได้รับสิทธิการใช้บริการ Public Wi-Fi ตามจำนวนที่กำหนด และตามข้อกำหนดของ Package ที่สมัคร โดยผู้ใช้บริการไม่ต้องชำระค่าใช้จ่ายใดๆเพิ่มเติมให้แก่บริษัทฯ และ/หรือบุคคลอื่น แต่อย่างใด ทั้งนี้ผู้ใช้บริการจะสามารถใช้บริการ Wi-Fi ได้เป็นจำนวน 1 Account (ไม่ Concurrent)ในกรณีที่การใช้บริการตามสัญญานี้สิ้นสุดลงไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆ ให้ถือว่าผู้ใช้บริการตกลงให้ บริการ Wi-Fi สิ้นสุดลงพร้อมกันโดยทันที

          4.5 ในกรณีที่มีเหตุขัดข้องในการใช้บริการฯ ผู้ใช้บริการจะต้องแจ้งเหตุขัดข้องให้บริษัทฯทราบ โดยผ่านช่องทางดังนี้

               4.5.1 ผ่าน Call Center ที่เบอร์ 1686

               4.5.2 ผ่านบริการ True Care Chat ที่เว็บไซต์ www.trueinternet.co.th

               4.5.3 ผ่านทาง Email Address: support@truecorp.co.th

               4.5.4 ผ่านทาง True Shop หรือ True Move Shop

 

  1.  ข้อควรรู้

           5.1 ความเร็วในการเชื่อมต่อ คือความเร็วของคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อกับโครงข่าย TrueOnline-Internet (ไม่ใช่ความเร็วในการดาวน์โหลดข้อมูล) ความเร็วในการดาวน์โหลดที่แท้จริงอาจต่ำกว่าความเร็วสูงสุดใน การเชื่อมต่อที่ขอสมัครใช้บริการฯไว้ โดยเฉพาะเว็บไซต์ที่ตั้งอยู่ต่างประเทศ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย เช่น สภาพและระยะทางของสายโทรศัพท์ภายในของผู้ใช้บริการฯ สภาพเครื่องคอมพิวเตอร์ ความเร็วในการ เชื่อมต่อของอินเทอร์เน็ต และการติดขัดของข้อมูลอินเทอร์เน็ต รวมถึงอุปกรณ์เซิร์ฟเวอร์ และ Router ของ เว็บไซต์ที่ผู้ใช้บริการเข้าเยี่ยมชม และปัจจัยอื่นๆอีกหลายประการ ดังนั้นบริษัทฯจึงไม่สามารถให้คำรับรอง ได้ว่า อัตราความเร็วของบริการฯที่ผู้ใช้บริการได้รับจะเท่ากับความเร็วที่ได้แสดงความประสงค์ไว้ 

          5.2 การดาวน์โหลดไฟล์ขนาดใหญ่ รวมทั้งการดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ต่างประเทศในช่วงเวลา 18.00 – 24.00 น. ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่เครือข่ายบรอดแบนด์ และเครือข่ายการใช้งาน Wi-Fi หนาแน่นอาจทำให้ความเร็วในการใช้บริการฯตามสัญญานี้ลดลง

          5.3 บริการฯตามสัญญานี้ไม่สามารถรองรับระบบปฏิบัติการบางรุ่น ซึ่งเป็นอุปกรณ์ของผู้ใช้บริการที่จะนำมาใช้งาน ทั้งนี้จะต้องเป็นอุปกรณ์ที่สามารถรองรับการให้บริการฯตามสัญญานี้ได้เท่านั้น

          5.4 ผู้ใช้บริการจะได้รับโปรแกรมแนะนำการใช้งานเครื่อง Wi-Fi Router ทั้งนี้ผู้ใช้บริการสามารถดาวน์โหลด โปรแกรมดังกล่าว ที่ www.trueinternet.co.th

          5.5 สำหรับการใช้บริการฯที่ความเร็วตั้งแต่ 20 Mbps. ขึ้นไปนั้น จะสามารถใช้งานได้ดีกับ Macintosh Linux และ Window 7 หรือระบบปฏิบัติการที่สูงกว่า นอกจากนี้คุณสมบัติของเครื่องคอมพิวเตอร์ หรือ Notebook ต้องมีมาตรฐานที่เทียบเท่าหรือสูงกว่า ดังต่อไปนี้

                                         -    1 gigahertz (GHz) or faster 32-bit (x86) or 64-bit (x64) processor

                                         -    1 gigabyte (GB) RAM (32-bit) or 2 GB RAM (64-bit)

                                         -    16 GB available on hard disk space (32-bit) or 20 GB (64-bit)

blockquote{ border:1px solid #d3d3d3; padding: 5px; }