ReadyPlanet.com
dot
TVS แบบรายเดือน ชุดเช่า
dot
dot
จานดาวเทียมดูฟรี ไม่มีรายเดือน ดูฟรีตลอดชีพ
dot
true digital hd article

อัพเดท : 03 กุมภาพันธ์ 2564

truevisions กล่องทรู ดิจิตอล เอชดี ดูฟรีไม่มีรายเดือน

 

จานแดงขายขาด ทรูดิจิตอล เอชดี พร้อมติดตั้งในเขต

กรุงเทพมหานคร , นนทบุรี , ปทุมธานี , สมุทรปราการ

สนใจติดตั้งสอบถามเข้ามาได้เลยครับ

 

ทรูวิชั่นส์ รุ่น true digital hd ระบบ จานแดง 75 ซ.ม. KU-Band
ติดตั้ง 1 จุดเพียง 3,190 บาท
ติดตั้ง 2 จุดเพียง 5,390 บาท
ติดตั้ง 3 จุด เพียง 7,590 บาท
ติดตั้ง 4 จุดเพียง 9,790 บาท

 

เบอร์ติดต่อ

 

 

 กล่องทรู ดิจิตอล เอชดี true digital hd

truevisions digital hd

กล่องทรูขายขาด

truevisions digital hd

truevisions digital hd

truevisions digital hd

กล่องทรูขายขาด

กล่องทรูขายขาด

 

ช่องรายการกล่องทรูขายขาดจานแดง KU-Band

ช่องรายการ กล่องทรูขายขาด

**ช่องรายการอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงบ้างโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ อาจมีเพิ่ม หรือลดก็ได้ 

 

 

true digital hd

กล่องทรูดิจิตอลด้านหน้า

 

true digital hd

กล่องทรูดิจิตอลด้านหลัง

 

 กล่องทรูขายขาด

 true digital hd

  

 

การรับประกันกล่องทรูดิจิทัล เอชดี

 

เงื่อนไขการรับประกันอุปกรณ์
 • กล่องรับสัญญาณ(IRD) รับประกัน 1 ปี
 • Smart Card รับประกัน 1 ปี
 • Adapter รับประกัน 1 ปี
 • รีโมท รับประกัน 3 เดือน

การรับประกันจะไม่ครอบคลุมสินค้าดังต่อไปนี้

 • สินค้าที่ถูกนำไปใช้อย่างผิดปกติ อยู่ในสภาพที่ผิดปกติ หรือได้รับการเก็บรักษาอย่างไม่ถูกต้อง
 • สินค้ามีการสัมผัสความชื้น อุณหภูมิ หรือสภาพแวดล้อมที่รุนแรง
 • สินค้าถูกดัดแปลง เชื่อมโยง หรือติดตั้ง ที่ไม่ได้รับรองจากผู้ผลิต
 • สินค้าถูกนำไปใช้ผิดๆ ถูกละเลย ทำลาย ประสบอุบัติเหตุ ตก เปลี่ยนแปลง หรือได้รับการติดตั้งอย่างไม่ถูกต้อง
 • สินค้าถูกนํ้า หรืออาหาร ปรับแต่งจากเจตนาของลูกค้า หรือถูกกระทำการอื่นๆ ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ
 • ความบกพร่องของอะไหล่หรือวัสดุสิ้น เปลือง เช่น ฟิวส์ การแตกเสียหาย เว้นแต่เกิดขึ้น โดยตรงจากความบกพร่องของอะไหล่หรือการผลิต และการเสื่อมสภาพ
 • ลูกค้าไม่แจ้งสินค้าชำรุด หรือบกพร่องกับบริษัทฯ ภายในระยะเวลารับประกัน
 • หมายเลขสินค้า (Serial Number) / การรับประกัน (Void Warranty) หรือรหัสวันที่บนอุปกรณ์ถูกขีดฆ่าหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลง
 • สินค้าถูกใช้ร่วม หรือเชื่อมโยงกับอุปกรณ์เสริม ที่ไม่ได้มาจากผู้ผลิตเดียวกัน ซึ่งไม่เหมาะที่จะใช้ร่วมกันหรือถูกนำไปใช้ผิดวัตถุประสงค์
 • สินค้าหาย หรือถูกขโมย อันมีสาเหตุจากลูกค้า

 

ทรูวิชั่นส์ รุ่น true digital hd ระบบ จานแดง 75 ซ.ม. KU-Band
ติดตั้ง 1 จุดเพียง 3,190 บาท
ติดตั้ง 2 จุดเพียง 5,390 บาท
ติดตั้ง 3 จุด เพียง 7,590 บาท
ติดตั้ง 4 จุดเพียง 9,790 บาท

 กล่องทรูขายขาด

เบอร์ติดต่อ

  

 ต้องการติดตั้ง กรุณากรอกข้อมูล เพื่อนัดติดตั้งได้เลยครับ สินค้ามาแล้ว 


ชื่อ-นามสกุล ผู้ติดตั้ง :  *
เบอร์ติดต่อมือถือ :  *
ที่อยู่ในการติดตั้ง :  *
แพ็กเกจที่ต้องการสั่งซื้อ : ทรูดิจิตอล+ติดตั้งจานแดง 1 จุด
ทรูดิจิตอล+ติดตั้งจานแดง 2 จุด
ทรูดิจิตอล+ติดตั้งจานแดง 3 จุด
ทรูดิจิตอล+ติดตั้งจานแดง 4 จุด
รายละเอียดเพิ่มเติม ถ้ามี.. :จานแดงขายขาด