ReadyPlanet.com
dot
TVS แบบรายเดือน ชุดเช่า
dot
dot
จานดาวเทียมดูฟรี ไม่มีรายเดือน ดูฟรีตลอดชีพ
dot
dot
- ทรูอินเตอร์เน็ต FTTx Super Speed Fiber 10-200 เม็ก -
dot
dot
WWW.CENTRAL-HD.COM
dot
true digital hd article

อัพเดท : 9 ธันวาคม 2561

truevisions กล่องทรู ดิจิตอล เอชดี ดูฟรีไม่มีรายเดือน

 

จานแดงขายขาด ทรูดิจิตอล เอชดี พร้อมติดตั้งในเขต กรุงเทพมหานคร , นนทบุรี , ปทุมธานี , สมุทรปราการ

สนใจติดตั้งสอบถามเข้ามาได้เลยครับ

 

ทรูวิชั่นส์ รุ่น true digital hd ระบบ จานแดง 75 ซ.ม. KU-Band
ติดตั้ง 1 จุดเพียง 3,200 บาท
ติดตั้ง 2 จุดเพียง 5,500 บาท
ติดตั้ง 3 จุด เพียง 7,900 บาท
ติดตั้ง 4 จุดเพียง 9,800 บาท

เบอร์ติดต่อ

เบอร์ติดต่อ

เบอร์ติดต่อ line id

 

 กล่องทรู ดิจิตอล เอชดี true digital hd

truevisions digital hd

truevisions digital hd

truevisions digital hd

truevisions digital hd

 

 

 

true digital hd

กล่องทรูดิจิตอลด้านหน้า

 

true digital hd

กล่องทรูดิจิตอลด้านหลัง

 

 true digital hd

 

ทรูวิชั่นส์ รุ่น true digital hd ระบบ จานแดง 75 ซ.ม. KU-Band
ติดตั้ง 1 จุดเพียง 3,200 บาท
ติดตั้ง 2 จุดเพียง 5,500 บาท
ติดตั้ง 3 จุด เพียง 7,900 บาท
ติดตั้ง 4 จุดเพียง 9,800 บาท

 

 เบอร์ติดต่อ

เบอร์ติดต่อ

เบอร์ติดต่อ line id

 

การรับประกันกล่องทรูดิจิทัล เอชดี

 

เงื่อนไขการรับประกันอุปกรณ์
 • กล่องรับสัญญาณ(IRD) รับประกัน 1 ปี
 • Smart Card รับประกัน 1 ปี
 • Adapter รับประกัน 1 ปี
 • รีโมท รับประกัน 3 เดือน

การรับประกันจะไม่ครอบคลุมสินค้าดังต่อไปนี้

 • สินค้าที่ถูกนำไปใช้อย่างผิดปกติ อยู่ในสภาพที่ผิดปกติ หรือได้รับการเก็บรักษาอย่างไม่ถูกต้อง
 • สินค้ามีการสัมผัสความชื้น อุณหภูมิ หรือสภาพแวดล้อมที่รุนแรง
 • สินค้าถูกดัดแปลง เชื่อมโยง หรือติดตั้ง ที่ไม่ได้รับรองจากผู้ผลิต
 • สินค้าถูกนำไปใช้ผิดๆ ถูกละเลย ทำลาย ประสบอุบัติเหตุ ตก เปลี่ยนแปลง หรือได้รับการติดตั้งอย่างไม่ถูกต้อง
 • สินค้าถูกนํ้า หรืออาหาร ปรับแต่งจากเจตนาของลูกค้า หรือถูกกระทำการอื่นๆ ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ
 • ความบกพร่องของอะไหล่หรือวัสดุสิ้น เปลือง เช่น ฟิวส์ การแตกเสียหาย เว้นแต่เกิดขึ้น โดยตรงจากความบกพร่องของอะไหล่หรือการผลิต และการเสื่อมสภาพ
 • ลูกค้าไม่แจ้งสินค้าชำรุด หรือบกพร่องกับบริษัทฯ ภายในระยะเวลารับประกัน
 • หมายเลขสินค้า (Serial Number) / การรับประกัน (Void Warranty) หรือรหัสวันที่บนอุปกรณ์ถูกขีดฆ่าหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลง
 • สินค้าถูกใช้ร่วม หรือเชื่อมโยงกับอุปกรณ์เสริม ที่ไม่ได้มาจากผู้ผลิตเดียวกัน ซึ่งไม่เหมาะที่จะใช้ร่วมกันหรือถูกนำไปใช้ผิดวัตถุประสงค์
 • สินค้าหาย หรือถูกขโมย อันมีสาเหตุจากลูกค้า

 

ทรูวิชั่นส์ รุ่น true digital hd ระบบ จานแดง 75 ซ.ม. KU-Band
ติดตั้ง 1 จุดเพียง 3,200 บาท
ติดตั้ง 2 จุดเพียง 5,500 บาท
ติดตั้ง 3 จุด เพียง 7,900 บาท
ติดตั้ง 4 จุดเพียง 9,800 บาท

 

true digital hd กล่องทรู ดิจิตอล เอชดี

 

true digital hd

 

เบอร์ติดต่อ 

เบอร์ติดต่อ

เบอร์ติดต่อ line id

 

true digital hd
true digital hd

 

ทรูวิชั่นส์ รุ่น true digital hd ระบบ จานแดง 75 ซ.ม. KU-Band
ติดตั้ง 1 จุดเพียง 3,100 บาท
ติดตั้ง 2 จุดเพียง 5,100 บาท
ติดตั้ง 3 จุด เพียง 7,100 บาท
ติดตั้ง 4 จุดเพียง 9,100 บาท

 เบอร์ติดต่อ

เบอร์ติดต่อ

เบอร์ติดต่อ line id

 ต้องการติดตั้ง กรุณากรอกข้อมูล เพื่อนัดติดตั้งได้เลยครับ สินค้ามาแล้ว 


ชื่อ-นามสกุล ผู้ติดตั้ง :  *
เบอร์ติดต่อมือถือ :  *
ที่อยู่ในการติดตั้ง :  *
แพ็กเกจที่ต้องการสั่งซื้อ : ทรูดิจิตอล+ติดตั้งจานแดง 1 จุด
ทรูดิจิตอล+ติดตั้งจานแดง 2 จุด
ทรูดิจิตอล+ติดตั้งจานแดง 3 จุด
ทรูดิจิตอล+ติดตั้งจานแดง 4 จุด
ทรูดิจิตอล+ติดตั้งจานดำ 1 จุด
ทรูดิจิตอล+ติดตั้งจานดำ 2 จุด
ทรูดิจิตอล+ติดตั้งจานดำ 3 จุด
ทรูดิจิตอล+ติดตั้งจานดำ 4 จุด
กล่องทรูดิจิตอล เอชดีพร้อมส่ง+ติดตั้ง 1 กล่อง
รายละเอียดเพิ่มเติม ถ้ามี.. :จานแดงขายขาด

psitruetv article
จานแดงขายขาด HD Plus article
จานแดงขายขาด SSK article